Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0336(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0200/2013

Předložené texty :

A7-0200/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 7.27
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0422

Přijaté texty
PDF 294kWORD 42k
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk
Financování evropských politických stran ***I
P7_TA(2014)0422A7-0200/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0712),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 322 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, v souladu s nimiž Komise předložila návrh Parlamentu (C7‑0393/2012),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského účetního dvora ze dne 7. února 2013(1),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 31. března 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0200/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, Evropskému účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C67, 7.3.2013, s.1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran
P7_TC1-COD(2012)0336

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU, Euratom) č. 1142/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí