Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0336(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0200/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0200/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 7.27
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0422

Elfogadott szövegek
PDF 200kWORD 40k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
Az európai politikai pártok finanszírozása ***I
P7_TA(2014)0422A7-0200/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a 966/2012/EU, Euratom rendeletnek az európai parlamenti pártok finanszírozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0712),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 322. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0393/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Számvevőszék 2013. február 7-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. március 31-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7-0200/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 67., 2013.3.7., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra a 966/2012/EU, Euratom rendeletnek az európai politikai pártok finanszírozása tekintetében történő módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0336

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1142/2014/EU, Euratom rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat