Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0313(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0108/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0108/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 7.28
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0423

Elfogadott szövegek
PDF 207kWORD 44k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I
P7_TA(2014)0423A7-0108/2014
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0639),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 322. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C7–0303/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Számvevőszék 2013. december 3-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. március 28-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7‑0108/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 4., 2014.1.8., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló .../2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0313

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 547/2014/EU, Euratom rendelet.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Együttes nyilatkozat a közös vállalkozások tekintetében a költségvetési rendelet 209. cikkével összhangban, külön-külön adandó felmentésről

1.  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodik abban, hogy annak érdekében, hogy a közös vállalkozások élni tudjanak a köz- és magánszféra közötti partnerségi jellegükből fakadóan számukra előnyösebb pénzügyi szabályzat adta lehetőségekkel, ezeket a közös vállalkozásokat a költségvetési rendelet 209. cikke szerint kell létrehozni.

Mindazonáltal abban is megállapodnak, hogy:

–  a közös vállalkozások sajátos jellegére és jelenlegi státuszára való tekintettel, valamint annak érdekében, hogy biztosított legyen a hetedik keretprogram folytonossága, a közös vállalkozások vonatkozásában a Tanács ajánlására az Európai Parlament továbbra is külön-külön adja meg a felmentvényt. Ennek megfelelően a Horizont 2020 keretprogram keretében alapítandó közös vállalkozásokat létrehozó jogi aktusokat ki kell egészíteni a költségvetési rendelet 209. cikkétől való eltérésről szóló külön rendelkezésekkel. Ezek az eltérések tartalmazni fogják a külön-külön megadandó felmentvényre való hivatkozást, valamint tartalmazni fogják a szükségessé váló esetleges további kiigazításokat.

–  Annak érdekében, hogy a közös vállalkozások azonnal élni tudjanak az új pénzügyi keret által bevezetett egyszerűsítésekkel, hatályba kell lépnie a köz- és magánszféra közötti partnerségekre vonatkozó, a költségvetési rendelet 209. cikke szerinti pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek.

2.  Az Európai Parlament és a Tanács tudomásul veszi, hogy a Bizottság:

–  gondoskodni fog arról, hogy a közös vállalkozások pénzügyi szabályzata tartalmazza a köz- és magánszféra közötti partnerségekre vonatkozó pénzügyiszabályzat-mintától való eltéréseket és ezzel tükrözze, hogy a közös vállalkozásokat létrehozó jogi aktusok a felmentvény külön-külön történő megadására vonatkozó rendelkezéssel egészültek ki;

–  szándékában áll az, hogy a költségvetési rendelet soron következő felülvizsgálata során megteszi a költségvetési rendelet 209. cikkének és 60. cikke (7) bekezdésének vonatkozó módosítására irányuló javaslatot.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat