Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0313(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0108/2014

Predložena besedila :

A7-0108/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2014 - 7.28
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0423

Sprejeta besedila
PDF 280kWORD 45k
Sreda, 16. april 2014 - Strasbourg
Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ***I
P7_TA(2014)0423A7-0108/2014
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0639),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0303/2013),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 3. decembra 2013(1),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 28. marca 2014, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0108/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo k tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)UL C 4, 8.1.2014, str. 1.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU, Euratom) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije
P7_TC1-COD(2013)0313

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU, Euratom) št. 547/2014.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Skupna izjava o ločeni razrešnici za skupna podjetja na podlagi člena 209 finančne uredbe

1.  Evropski parlament, Svet in Komisija se strinjajo, da bi bilo treba skupna podjetja, če naj bi imela koristi od poenostavljenih finančnih pravil, bolje prilagojenih njihovi javno-zasebni naravi, ustanoviti v skladu s členom 209 finančne uredbe.

Vendar se strinjajo tudi z naslednjim:

–  ob upoštevanju posebne narave in trenutnega statusa skupnih podjetij ter za to, da bi zagotovili nadaljnje izvajanje sedmega okvirnega programa, bi morali za skupna podjetja še naprej uporabljati postopek ločene razrešnice, ki jo podeli Evropski parlament na predlog Sveta. Zato se v ustanovitvene akte skupnih podjetij, ki bodo ustanovljeni v okviru programa Obzorje 2020, uvedejo posebna odstopanja od člena 209 finančne uredbe. Odstopanja se bodo nanašala na ločeno razrešnico in bodo vključevala vse potrebne dodatne prilagoditve.

–  Da bi lahko skupna podjetja imela takojšnje koristi od poenostavitev iz novega finančnega okvira, mora začeti veljati delegirana uredba Komisije z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 finančne uredbe.

2.  Evropski parlament in Svet se seznanjata, da:

–  bo Komisija zagotovila, da bodo finančna pravila skupnih podjetij vključevala odstopanja od vzorčne finančne uredbe za subjekte javno-zasebnega partnerstva in tako odražala, da je bila v temeljne akte teh podjetij uvedena ločena razrešnica;

–  namerava Komisija v okviru prihodnje revizije finančne uredbe predlagati ustrezne spremembe njenih členov 209 in 60(7).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov