Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2212(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0352/2011

Indgivne tekster :

A7-0352/2011

Forhandlinger :

PV 23/05/2012 - 6
CRE 23/05/2012 - 6

Afstemninger :

PV 23/05/2012 - 8.6
CRE 23/05/2012 - 8.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 16/04/2014 - 7.34
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0219
P7_TA(2014)0429

Vedtagne tekster
PDF 104kWORD 35k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse
P7_TA(2014)0429A7-0352/2011

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets forordning om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse og om ophævelse af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF (2009/2212(INL))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 226, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 41 og 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra ... (A7-0352/2011),

1.  vedtager som sit forslag til forordning den tekst, der blev vedtaget den 23. maj 2012(1);

2.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at meddele deres godkendelse af forslaget;

3.  opfordrer Rådet og Kommissionen til, hvis de ikke kan godkende forslaget i dets nuværende form, at genoptage forhandlingerne med det nyvalgte Parlament, idet der henvises til de fremskridt, der er gjort under de foregående forhandlinger på politisk plan og under de uformelle kontakter på teknisk plan, navnlig for så vidt angår spørgsmålet om fortrolighed og behandlingen af klassificerede og andre oplysninger;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de ​​nationale parlamenter.

(1) EUT C 264 E af 13.9.2013, s. 41.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik