Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0184(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0269/2014

Indgivne tekster :

A7-0269/2014

Forhandlinger :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 14.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0431

Vedtagne tekster
PDF 198kWORD 36k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter ***
P7_TA(2014)0431A7-0269/2014

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om udkast til Rådets forordning (EU, Euratom) om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (05600/2014 – C7-0047/2014 – 2011/0184(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets forordning (05600/2014),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 311, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (C7-0047/2014),

–  der henviser til sin beslutning af 29. marts 2007 om Den Europæiske Unions egne indtægter i fremtiden(1),

–  der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa(2),

–  der henviser til sin beslutning af 13. juni 2012 om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter(3),

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 med henblik på at opnå et positivt resultat af proceduren for godkendelse af den flerårige finansielle ramme(4),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2013 om Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar om den flerårige finansielle ramme(5),

–  der henviser til sin beslutning af 3. juli 2013 om den politiske aftale om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020(6),

–  der henviser til sin beslutning af 16. april 2014 om gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(7),

–  der henviser til, at traktaten for første gang kræver Parlamentets godkendelse af gennemførelsesforanstaltningerne til ordningen for Unionens egne indtægter,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 1, første og tredje afsnit,

–  der henviser til henstilling fra Budgetudvalget (A7-0269/2014),

1.  godkender udkastet til Rådets forordning;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 27 E af 31.1.2008, s. 214.
(2) EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 89.
(3) EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 42.
(4) EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 1.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0078.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0304.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0434.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik