Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0184(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0269/2014

Ingediende teksten :

A7-0269/2014

Debatten :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 14.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0431

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 50k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen ***
P7_TA(2014)0431A7-0269/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van verordening van de Raad (EU, Euratom) tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (05600/2014 – C7-0047/2014 – 2011/0184(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van verordening van de Raad (05600/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 311, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (C7‑0047/2014),

–  gezien zijn resolutie van 29 maart 2007 over de toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie(1),

–  gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 over investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa(2),

–  gezien zijn resolutie van 13 juni 2012 over het meerjarig financieel kader en eigen middelen(3),

–  gezien zijn resolutie van 23 oktober 2012 met het oog op het bereiken van een positief resultaat van de goedkeuringsprocedure van het meerjarig financieel kader(4),

–  gezien zijn resolutie van 13 maart 2013 over de conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari 2013 betreffende het meerjarig financieel kader(5),

–  gezien zijn resolutie van 3 juli 2013 over het politieke akkoord over het meerjarig financieel kader 2014-2020(6),

–  gezien zijn resolutie van 16 april 2014 over de uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie(7),

–  gezien het feit dat het voor het eerst is dat, overeenkomstig het Verdrag, de goedkeuring van het Parlement vereist is voor uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van eigen middelen van de Unie,

–  gezien artikel 81, lid 1, eerste en derde alinea, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie begrotingscontrole (A7-0269/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 27 E van 31.1.2008, blz. 214.
(2) PB C 380 E van 11.12.2012, blz. 89.
(3) PB C 332 E van 15.11.2013, blz. 42.
(4) PB C 68 E van 7.3.2014, blz. 1.
(5) Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0078.
(6) Aangenomen teksten P7_TA(2013)0304.
(7) Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0434.

Juridische mededeling - Privacybeleid