Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0184(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0269/2014

Teksty złożone :

A7-0269/2014

Debaty :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 14.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0431

Teksty przyjęte
PDF 201kWORD 39k
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej ***
P7_TA(2014)0431A7-0269/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady (UE, Euratom) określającego środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (05600/2014 – C7-0047/2014 – 2011/0184(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (05600/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 311 akapit czwarty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (C7‑0047/2014),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości zasobów własnych Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 7–8 lutego 2013 r. dotyczących wieloletnich ram finansowych(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie porozumienia politycznego dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków wykonawczych dotyczących systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(7),

–  uwzględniając fakt, że po raz pierwszy w traktacie wymagana jest zgoda Parlamentu na środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii,

–  uwzględniając art. 81 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Budżetowej (A7-0269/2014),

1.  wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 27 E z 31.1.2008, s. 214.
(2) Dz.U. C 380 E z 11.12.2012, s. 89.
(3) Dz.U. C 332 E z 15.11.2013, s. 42.
(4) Dz.U. C 68 E z 7.3.2014, s. 1.
(5) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0078.
(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0304.
(7) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0434.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności