Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0184(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0269/2014

Predkladané texty :

A7-0269/2014

Rozpravy :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 14.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0431

Prijaté texty
PDF 200kWORD 39k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov ***
P7_TA(2014)0431A7-0269/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu nariadenia Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie (05600/2014 – C7-0047/2014 – 2011/0184(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady (05600/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 311 štvrtým odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (C7-0047/2014),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti vlastných zdrojov Európskej únie(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013 o viacročnom finančnom rámci(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. apríla 2014 o vykonávacích opatreniach týkajúcich sa systému vlastných zdrojov Európskej únie(7),

–  so zreteľom na skutočnosť, že podľa zmluvy je po prvý krát potrebný súhlas Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Únie,

–  so zreteľom na článok 81 ods. 1 prvý a tretí pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozpočet (A7-0269/2014),

1.  udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 214.
(2) Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s. 89.
(3) Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 42.
(4) Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 1.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0078.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2013)0304.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2014)0434.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia