Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0185(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0268/2014

Předložené texty :

A7-0268/2014

Rozpravy :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0433

Přijaté texty
PDF 218kWORD 43k
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk
Metody a postup pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků *
P7_TA(2014)0433A7-0268/2014

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 o návrhu nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění) (05603/2014 – C7-0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace – přepracování)

Evropský parlament

—  s ohledem na návrh Rady (05603/2014),

—  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2011)0742),

—  s ohledem na čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 106a Smlouvy o založení Společenství pro atomovou energii, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7–0037/2014),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2007 o budoucnosti vlastních zdrojů Evropské unie(1),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: novém víceletém finančním rámci (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzívní Evropu(2),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2012 o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích(3),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2012 v zájmu dosažení kladného výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce(4),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2013 o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února 2013 týkajících se víceletého finančního rámce(5),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o politické dohodě o víceletém finančním rámci pro období 2014–2020(6),

—  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(7),

—  s ohledem na dopis, který dne 6. března 2012 zaslal Výbor pro právní záležitosti Rozpočtovému výboru podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

—  s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0268/2014),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise neobsahuje návrh Komise žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  schvaluje návrh Rady ve znění upraveném podle doporučení poradní pracovní skupiny právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 27 E, 31.1.2008, s. 214.
(2) Úř. věst. C 380 E, 11.12.2012, s. 89.
(3) Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 42.
(4) Úř. věst. C 68 E, 7.3.2014, s. 1.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2013)0078.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2013)0304.
(7) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí