Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0185(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0268/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0268/2014

Viták :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0433

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 41k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
A hagyományos, valamint a héa- és a GNI-alapú saját források és a készpénzigények teljesítését célzó intézkedések *
P7_TA(2014)0433A7-0268/2014

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendelet tervezetéről (átdolgozás) (05603/2014 – C7-0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (05603/2014),

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0742),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikkének (2) bekezdésére és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0037/2014),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak jövőjéről szóló, 2007. március 29-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló, 2012. június 13-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a többéves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő, 2012. október 23-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó, 2013. február 7–8-i következtetéseiről szóló, 2013. március 13-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodásról szóló, 2013. július 3-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(7),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által a Költségvetési Bizottsághoz intézett, 2012. március 6-i levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0268/2014),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  jóváhagyja a Tanácsnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 27. E, 2008.1.31., 214. o.
(2) HL C 380. E, 2012.12.11., 89. o.
(3) HL C 332. E, 2013.11.15., 42. o.
(4) HL C 68. E, 2014.3.7., 1. o.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0078.
(6) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0304.
(7) HL C 77., 2002.03.28, 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat