Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0185(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0268/2014

Texte depuse :

A7-0268/2014

Dezbateri :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Voturi :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0433

Texte adoptate
PDF 212kWORD 42k
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg
Resursele proprii tradiționale și resursele proprii bazate pe TVA și pe VNB și măsurile de răspuns la necesitățile trezoreriei *
P7_TA(2014)0433A7-0268/2014

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (reformare) (05603/2014 – C7-0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (05603/2014),

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0742),

–  având în vedere articolul 322 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7‑0037/2014),

–  având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2007 privind viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 intitulată „Investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziuniiˮ(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2012 referitoare la cadrul financiar multianual și la resursele proprii(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2012 susținând atingerea unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual 2014-2020(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2013 referitoare la concluziile Consiliului European din 7 și 8 februarie 2013 privind cadrul financiar multianual(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 3 iulie 2013 referitoare la acordul politic privind cadrul financiar multianual 2014-2020(6),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(7),

–  având în vedere scrisoarea din 6 martie 2012 a Comisiei pentru afaceri juridice adresată Comisiei pentru bugete, în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

—  având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0268/2014),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  aprobă proiectul Consiliului astfel cum a fost adaptat pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 27 E, 31.1.2008, p. 214.
(2) JO C 380 E, 11.12.12, p. 89.
(3) JO C 332 E, 15.11.13, p. 42.
(4) JO C 68 E, 7.3.2014, p.1.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2013)0078.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2013)0304.
(7) JO C 77 E, 28.3.2002, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate