Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2020(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0270/2014

Predložena besedila :

A7-0270/2014

Razprave :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Glasovanja :

PV 16/04/2014 - 14.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0434

Sprejeta besedila
PDF 193kWORD 47k
Sreda, 16. april 2014 - Strasbourg
Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev
P7_TA(2014)0434A7-0270/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o izvedbenih ukrepih za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije (2014/2020(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05600/2014),

–  ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo Sveta (COM(2011)0740),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 311(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0047/2014),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2007 o prihodnosti lastnih sredstev Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2012 o večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2012 v interesu doseganja pozitivnega izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2013 o sklepih Evropskega sveta z dne 7. in 8. februarja 2013 o večletnem finančnem okviru(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2013 o političnem sporazumu o večletnem finančnem okviru 2014–2020(6),

–  ob upoštevanju drugega pododstavka člena 81(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0270/2014),

A.  ker Svet v skladu s členom 311 PDEU v uredbah, sprejetih po posebnem zakonodajnem postopku, določi izvedbene ukrepe v zvezi s sistemom virov lastnih sredstev Unije, če je to predvideno v sklepu, ki določa sistem virov lastnih sredstev Unije;

B.  ker člen 311 PDEU določa tudi, da se proračun v celoti financira iz lastnih sredstev, in omogoča Svetu, da uvede nove kategorije virov lastnih sredstev ali odpravi eno izmed obstoječih kategorij in tako zagotovi pravno podlago za poglobljeno reformo sistema virov lastnih sredstev;

C.  ker Parlament nenehno poziva, naj se financiranje proračuna EU vrne na pravi sistem lastnih sredstev, kakor določa Pogodba; ker je večkrat opozoril na pomanjkljivosti in omejitve obstoječega sistema virov lastnih sredstev, pomanjkljivo preglednost in veliko kompleksnost, zaradi česar je povsem nerazumljiv evropskim državljanom, ki nosijo končne posledice;

D.  ker nacionalnih prispevkov v proračun EU na podlagi BND , ki danes znašajo približno 74 % celotnih prihodkov EU, ni mogoče obravnavati kot pravih lastnih sredstev, saj so to preprosto prerazporeditve iz nacionalnih blagajn v proračun EU; ker so se sredstva iz naslova DDV, ki tvorijo približno 11 % vseh prihodkov EU, upravljala na tak način, da prav tako štejejo kot nacionalni prispevek k proračunu EU; ker je ta situacija v desetletjih okrepila logiko „pravičnega povračila”, ki je očitno prevladala tudi v sklepih Evropskega sveta z dne 7. in 8. februarja 2013 o večletnem finančnem okviru 2014–2020 in v veliki meri preprečila strukturno reformo proračuna EU;

E.  ker države članice zaradi varčevalnih ukrepov nerade povečujejo prispevke v proračun EU, kljub nedvomnim koristim, ki jih imajo od programov, ki se financirajo iz proračuna EU, in ker je edina primerna rešitev sistem neposrednih virov lastnih sredstev za EU;

F.  ker Parlament nenehno izraža podporo predlogom Komisije, predstavljenim junija 2011, ki je – z zmanjšanjem deleža nacionalnih prispevkov v proračun EU na največ 40 %, odpravo sedanjega prispevka iz naslova DDV, ki temelji izključno na statistiki, in njegovo nadomestitvijo z resničnim virom iz naslova DDV, vzpostavitvijo enega novega in pravega vira lastnih sredstev ter nadomestitvijo vseh rabatov in korekcijskih mehanizmov s sistemom pavšalnih zneskov za obdobje 2014–2020 – naredila korak v pravo smer s tem, da je stran prihodkov proračuna EU uskladila z besedilom in duhom Pogodbe, te predloge pa je že od samega začetka podprla velika večina v Parlamentu;

G.  ker je Parlament kljub nezadovoljstvu zaradi nesposobnosti Sveta, da doseže napredek v zvezi z reformo sistema lastnih sredstev, navsezadnje novembra 2013 podal soglasje k uredbi o večletnem finančnem okviru 2014–2020, potem ko se je s Svetom dogovoril o skupni izjavi o ustanovitvi skupine na visoki ravni za lastna sredstva; ker je ob tej priložnosti litovsko predsedstvo izrazilo zavezo, da bo organiziralo uvodni sestanek te skupine od 18. do 19. decembra 2013; ker bo zaradi zamude v Svetu pri določanju treh oseb, ki jih imenuje v skupino na visoki ravni, ta sestanek šele aprila 2014;

H.  ker si skupina na visoki ravni za lastna sredstva prizadeva, da bi do konca leta 2014 pripravila prvo oceno pomanjkljivosti sedanjega sistema, končni rezultati pa naj bi se ocenili leta 2016 na medinstitucionalni konferenci z udeležbo nacionalnih parlamentov; ker bi skupina na visoki ravni morala preučiti vse vidike reforme sistema virov lastnih sredstev, da bi Komisiji omogočila, da vzporedno s povolilnim pregledom/revizijo večletnega finančnega okvira 20142020 (ki se začne najpozneje pred koncem leta 2016) oceni primernost pobud o novih virih lastnih sredstev in da bo lahko predlagala uspešno reformo večletnega finančnega okvira za obdobje po letu 2020;

1.  pozdravlja, da se je Svet dogovoril, da bo določil izvedbene ukrepe za lastna sredstva Unije, kakor je predvideno v Pogodbi o delovanju Evropske unije;

2.  vseeno meni, da je obžalovanja vredno, da se je Svet odločil, da določbe o izračunu sredstev iz naslova BND prenese nazaj v sklep o virih lastnih sredstev; meni, da je bila tako zamujena priložnost, da bi se v enem samem besedilu ponovno združile vse določbe izvedbene narave, ter da v členu 311 Lizbonske pogodbe ni objektivne utemeljitve za to ločitev;

3.  obžaluje dejstvo, da Svet ni dosegel napredka pri reformi sistema lastnih sredstev na podlagi zakonodajnih predlogov, ki jih je pripravila Komisija;

4.  znova poziva k reformi sistema lastnih sredstev Evropske unije, da bi postal preprost, pregleden, prepoznaven in razumljiv za državljane EU, s čimer bi okrepili povezavo državljanov EU z evropskim projektom, hkrati pa zmanjšali obremenitev zakladnic držav članic;

5.  ima visoka pričakovanja v zvezi z delom skupine na visoki ravni za lastna sredstva, ki po mnenju Parlamenta ponuja enkratno priložnost, da se odpravi trenutna blokada reforme sistema lastnih sredstev; pozdravlja prvi sestanek skupine na visoki ravni, ki bo 3. aprila 2014; pričakuje, da bo kljub veliki in obžalovanja vredni zamudi pri organizaciji ustanovne seje, skupina na visoki ravni izpolnila cilje in se držala časovnega načrta, ki so določeni v skupni izjavi o ustanovitvi skupine na visoki ravni za lastna sredstva;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 27 E, 31.1.2008, str. 214.
(2) UL C 380 E, 11.12.2012, str. 89.
(3) UL C 332 E, 15.11.2013, str. 42.
(4) UL C 68 E, 7.3.2014, str. 1.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0078.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0304.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov