Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0202(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0072/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0072/2014

Viták :

PV 15/04/2014 - 15
CRE 15/04/2014 - 15

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 14.5
CRE 16/04/2014 - 14.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0435

Elfogadott szövegek
PDF 210kWORD 43k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
Állami foglalkoztatási szolgálatok ***I
P7_TA(2014)0435A7-0072/2014
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0430),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 149. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0177/2013),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. október 17-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2013. november 28-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014.február 7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7‑0072/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 67., 2014.3.6., 116. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0202

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 573/2014/EU határozat.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA

AZ

ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLATOK HÁLÓZATÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL

Az Európai Parlament

1.  ÜDVÖZLI a társjogalkotók által elért megállapodást az állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatról, amely formális keretbe foglalja és megerősíti az áfsz-ek között jelenleg meglévő informális együttműködési hálózatot;

2.  EMLÉKEZTET arra, hogy az EUMSZ 149. cikke rendelkezik arról, hogy az Európai Parlament és a Tanács ösztönző intézkedéseket fogadhat el, amelyek arra szolgálnak, hogy bátorítsák az együttműködést a tagállamok között a foglalkoztatás terén. Ezek az aktusok jogalkotási aktusok, és jogi kötelező erővel rendelkező kötelezettségeket állapíthatnak meg, azonban a tagállamok törvényeinek és rendeleteinek harmonizálása nélkül;

3.  ÚGY VÉLI, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatok együttműködési hálózatának létrehozása az EUMSZ. 149. cikkének hatálya alá tartozó ösztönző intézkedés. Következésképpen, amint a határozatot elfogadják, valamennyi tagállamnak részt kell vennie az említett hálózatban, mivel egy tagállam valamely uniós politikából való kívülmaradása nem indokolható pusztán azzal, hogy abban a tagállam nem kíván részt venni;

4.  HANGSÚLYOZZA, hogy a preambulumbekezdések és a rendelkező cikkek értelmében e határozat elsődleges célja a korábban létező informális áfsz-hálózat megerősítése és hatékonyságának növelése azáltal, hogy a hálózatot egy jogalkotási aktus révén hivatalos formába önti. E célkitűzés elérése csak akkor lehetséges, ha a hálózatban és a határozat 3. cikkében meghatározott tevékenységekben valamennyi tagállam részt vesz.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat