Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0202(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0072/2014

Predložena besedila :

A7-0072/2014

Razprave :

PV 15/04/2014 - 15
CRE 15/04/2014 - 15

Glasovanja :

PV 16/04/2014 - 14.5
CRE 16/04/2014 - 14.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0435

Sprejeta besedila
PDF 278kWORD 43k
Sreda, 16. april 2014 - Strasbourg
Javni zavodi za zaposlovanje ***I
P7_TA(2014)0435A7-0072/2014
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0430),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 149 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0177/2013),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17 oktobra 2013(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 28. novembra 2013(2),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 7. februarja 2014, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 55 in 37 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0072/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri svojo izjavo, priloženo k tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 67, 6.3.2014, str. 116.
(2) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z namenom sprejetja Sklepa št. …/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)
P7_TC1-COD(2013)0202

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Sklepu št. 573/2014/EU.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA

O

VZPOSTAVITVI MREŽE JAVNIH ZAVODOV ZA ZAPOSLOVANJE

Evropski parlament:

1.  POZDRAVLJA dogovor, ki sta ga dosegla sozakonodajalca o predlogu Komisije za sklep o okrepljenem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ), s katerim se formalizira in okrepi obstoječe neformalno omrežje sodelovanja med javnimi zavodi za zaposlovanje;

2.  OPOZARJA, da je v členu 149 PDEU določeno, da lahko Evropski parlament in Svet sprejmeta spodbujevalne ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju sodelovanja med državami članicami na področju zaposlovanja. Gre za zakonodajne akte, ki so pravno zavezujoči, ne harmonizirajo pa zakonodaje in drugih predpisov držav članic;

3.  MENI, da je vzpostavitev omrežja sodelovanja med JZZ spodbujevalni ukrep v skladu s členom 149 PDEU. Ko je sklep sprejet, vse države članice sodelujejo v omrežju, želja države članice, da ne sodeluje pri kateri od politik Unije, pa ne more biti opravičljiv razlog za nesodelovanje;

4.  POUDARJA, da je v skladu z uvodnimi izjavami in sprejetimi členi glavni namen tega sklepa okrepiti in povečati učinkovitost predhodnega neformalnega omrežja JZZ, tako da z zakonodajnim aktom dobi uradno obliko. Ta cilj je mogoče doseči le, če v omrežju in pri aktivnostih iz člena 3 tega sklepa sodelujejo vse države članice.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov