Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0034(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0156/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0156/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 14.7
CRE 16/04/2014 - 14.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0437

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 40k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
Az Európai Beruházási Alap tőkeemelése***I
P7_TA(2014)0437A7-0156/2014
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Uniónak az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0066 – C7-0030/2014 – 2014/0034(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0066),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 173. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0030/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. március 25-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. március 12-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7–0156/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek közzé a végleges jogalkotási aktussal együtt;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Európai Uniónak az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való részvételéről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2014)0034

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 562/2014/EU határozat.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament és a Tanács nyilatkozata

Az Európai Parlament és a Tanács megállapodnak abban, hogy az alapok osztalékának kezelésére vonatkozó kérdéssel az Unió általános költségvetésére vonatkozó költségvetési rendelet következő felülvizsgálatának keretében fognak foglalkozni, vagy legkésőbb a 4. cikkben meghatározott időközi jelentéshez kapcsolódóan.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat