Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0034(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0156/2014

Ingediende teksten :

A7-0156/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 14.7
CRE 16/04/2014 - 14.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0437

Aangenomen teksten
PDF 200kWORD 46k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds ***I
P7_TA(2014)0437A7-0156/2014
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de deelneming van de Europese Unie in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds (COM(2014)0066 – C7-0030/2014 – 2014/0034(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0066),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 173, lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0030/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 maart 2014(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 12 maart 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0156/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  keurt de aangehechte verklaring van het Parlement en de Raad goed, die zal worden gepubliceerd in de serie L van het Publicatieblad van de Europese Unie, samen met de definitieve wetgevingshandeling;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. .../2014/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de deelneming van de Europese Unie in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds
P7_TC1-COD(2014)0034

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit nr. 562/2014/EU.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van het Europees Parlement en de Raad

Het Europees Parlement en de Raad komen overeen de kwestie van de behandeling van de dividenden van het fonds aan te pakken in het kader van de volgende herziening van de financiële regels die van toepassing zijn op de algemene begroting van de Unie of, ten laatste, in het kader van het tussentijdse verslag over het verwezenlijken van de doelstelling bepaald in artikel 4.

Juridische mededeling - Privacybeleid