Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0034(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0156/2014

Predkladané texty :

A7-0156/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 14.7
CRE 16/04/2014 - 14.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0437

Prijaté texty
PDF 285kWORD 40k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Zvýšenie kapitálu Európskeho investičného fondu ***I
P7_TA(2014)0437A7-0156/2014
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Európskej únie na zvýšení kapitálu Európskeho investičného fondu (COM(2014)0066 – C7-0030/2014 – 2014/0034(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0066),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 173 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0030/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. marca 2014(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 12. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0156/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady uvedené v prílohe tohto uznesenia, ktoré sa uverejní v sérii L Úradného vestníka Európskej únie spoločne s konečným legislatívnym aktom;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2014/EÚ o účasti Európskej únie na zvýšení základného imania Európskeho investičného fondu
P7_TC1-COD(2014)0034

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 562/2014/EÚ.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNSENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady

Európsky parlament a Rada sa dohodli na riešení otázky zaobchádzania s dividendami fondu v rámci ďalšej revízie rozpočtových pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, alebo najneskôr v rámci predbežnej správy o dosahovaní cieľov uvedenej v článku 4.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia