Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0416(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0110/2014

Indgivne tekster :

A7-0110/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 14.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0439

Vedtagne tekster
PDF 196kWORD 35k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Makrofinansiel bistand til Den Tunesiske Republik I**
P7_TA(2014)0439A7-0110/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Tunesiske Republik (COM(2013)0860 – C7-0437/2013 – 2013/0416(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0860),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0437/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget om forslagets finansielle forenelighed,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 26. februar 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 38,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0110/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2014/EU om makrofinansiel bistand til Den Tunesiske Republik
P7_TC1-COD(2013)0416

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 534/2014/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik