Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0416(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0110/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0110/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2014 - 14.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0439

Hyväksytyt tekstit
PDF 183kWORD 35k
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
Makrotaloudellinen rahoitusapu Tunisian tasavallalle ***I
P7_TA(2014)0439A7-0110/2014
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Tunisian tasavallalle (COM(2013)0860 – C7-0437/2013 – 2013/0416(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0860),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0437/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan lausunnon ehdotuksen yhteensopivuudesta rahoituskehyksen kanssa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 26. helmikuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 38 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7‑0110/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2014/EU antamiseksi makrotaloudellisen avun myöntämisestä Tunisian tasavallalle
P7_TC1-COD(2013)0416

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 534/2014/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö