Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0416(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0110/2014

Ingediende teksten :

A7-0110/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 14.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0439

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 44k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië ***I
P7_TA(2014)0439A7-0110/2014
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië (COM(2013)0860 – C7-0437/2013 – 2013/0416(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0860),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 212 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0437/2013),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Begrotingscommissie over de financiële verenigbaarheid van het voorstel,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 26 februari 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikelen 55 en 38 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0110/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. .../2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië
P7_TC1-COD(2013)0416

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit nr. 534/2014/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid