Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0416(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0110/2014

Predkladané texty :

A7-0110/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 14.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0439

Prijaté texty
PDF 280kWORD 40k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Makrofinančná pomoc Tuniskej republike ***I
P7_TA(2014)0439A7-0110/2014
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Tuniskej republike (COM(2013)0860 – C7-0437/2013 – 2013/0416(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0860),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0437/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet v otázke zlučiteľnosti návrhu s viacročným finančným rámcom,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 55 a 38 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0110/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. .../2014/EÚ o poskytnutí makrofinančnej pomoci Tuniskej republike
P7_TC1-COD(2013)0416

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 534/2014/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia