Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0023(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0018/2014

Předložené texty :

A7-0018/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 14.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0441

Přijaté texty
PDF 294kWORD 39k
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk
Trestněprávní ochrana eura a ostatních měn proti padělání ***I
P7_TA(2014)0441A7-0018/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0042),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0033/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 28. května 2013(2),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. února 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A7-0018/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 42.
(2) Úř. věst. C 179, 25.6.2013, s.9.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV
P7_TC1-COD(2013)0023

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2014/62/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí