Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0023(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0018/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0018/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 14.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0441

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 39k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
Az euró és az egyéb pénznemek hamisítással szembeni büntetőjogi védelme ***I
P7_TA(2014)0441A7-0018/2014
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az euró és más valuták hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0042),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 83. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0033/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. május 23-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2013. május 28-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. február 19-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0018/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 271., 2013.9.19., 42. o.
(2) HL C 179., 2013.6.25., 9. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az euro és más pénznemek hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0023

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/62/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat