Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0023(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0018/2014

Texte depuse :

A7-0018/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2014 - 14.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0441

Texte adoptate
PDF 276kWORD 40k
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg
Protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării ***I
P7_TA(2014)0441A7-0018/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0042),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7−0033/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2013(1),

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 28 mai 2013(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 februarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0018/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 271, 19.9.2013, p. 42.
(2) JO C 179, 25.6.2013, p. 9.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului
P7_TC1-COD(2013)0023

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/62/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate