Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0260(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0440/2013

Texte depuse :

A7-0440/2013

Dezbateri :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Voturi :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Explicaţii privind voturile
PV 16/04/2014 - 14.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Texte adoptate
PDF 275kWORD 39k
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg
Mierea ***I
P7_TA(2014)0442A7-0440/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0530),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0304/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 noiembrie 2012(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0440/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)JO C 11, 15.1.2013, p. 88.
(2) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 15 ianuarie 2014 (Texte adoptate, P7_TA(2014)0028).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea
P7_TC1-COD(2012)0260

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/63/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate