8. februar 2017
P7_TA(2014)0443(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning)
(COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 121kWORD 51k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik