2017 m. vasario 8 d.
P7_TA(2014)0443(COR01)
KLAIDŲ IŠTAISYMAS
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą)
(COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 127kWORD 50k
Teisinė informacija - Privatumo politika