8 februari 2017
P7_TA(2014)0443(COR01)
RECTIFICATIE
op Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening)
(COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 128kWORD 50k
Juridische mededeling - Privacybeleid