8 februarie 2017
P7_TA(2014)0443(COR01)
RECTIFICARE
la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus)
(COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 136kWORD 50k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate