8 februari 2017
P7_TA(2014)0443(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av ovannämnda förordning)
(COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 120kWORD 49k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy