Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0380(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0282/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0282/2013

Viták :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Szavazatok :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
A szavazatok indokolása
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
A szavazatok indokolása
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Elfogadott szövegek
PDF 206kWORD 80k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I
P7_TA(2014)0443A7-0282/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0804) és a módosított javaslatra (COM(2013)0245),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (2) bekezdésére, 42. cikkére, 43. cikke (2) bekezdésére, 91. cikke (1) bekezdésére, 100. cikke (2) bekezdésére, 173. cikke (3) bekezdésére, 175. cikkére, 188. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 194. cikke (2) bekezdésére, valamint 195. cikke (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0108/2013),

–  tekintettel a Jogi Bizottság véleményére a javasolt jogalapról,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. július 11-i(1) és 2013. május 22-i(2) véleményeire,

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. október 9-i véleményére(3),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. február 12-i kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0282/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(4);

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 299., 2012.10.4., 133. o.
(2) HL C 271., 2013.9.19., 154. o.
(3) HL C 391., 2012.12.18.,84. o.
(4) Ez az álláspont lép a 2013. október 23-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0441).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0380

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 508/2014/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat