Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0812(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0146/2014

Predkladané texty :

A7-0146/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 14.14
CRE 16/04/2014 - 14.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0444

Prijaté texty
PDF 283kWORD 40k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Európska policajná akadémia ***I
P7_TA(2014)0444A7-0146/2014
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) (17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na iniciatívu skupiny členských štátov predloženú Európskemu parlamentu a Rade (17043/2013),

–  so zreteľom na článok 76 písm. b) a článok 87 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými bol Európskemu parlamentu predložený návrh aktu (C7-0435/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2014)0007),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 5. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 44 a 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0146/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament nebol v plnej miere zapojený do hodnotenia žiadostí a že príslušnému výboru bol predstavený len jeden kandidát, hoci na základe výzvy predsedníctva Rady z júla 2013 na podávanie žiadostí o dočasné umiestnenie Európskej policajnej akadémie, kým sa nenájde dlhodobé riešenie pre budúcnosť tejto agentúry, bolo predložených sedem žiadostí. Kandidatúru predložili tieto členské štáty: Írsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Maďarsko, Holandsko a Fínsko. Politická dohoda bola potvrdená na schôdzi Rady SVV 8. októbra 2013. Má v úmysle požiadať pred prijatím svojej konečnej pozície o podrobnejšie informácie o posúdení vplyvu konkrétneho umiestnenia;

3.  vyzýva rozpočtové orgány, aby zabezpečili, že dodatočné náklady na zmenu sídla EPA budú v plnej miere uhradené súčasnou hostiteľskou krajinou a z dodatočných rozpočtových prostriedkov Únie, a teda nebudú mať nepriaznivý vplyv na bežný rozpočet EPA, aby neohrozili jej bežné prevádzkové potreby;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA)
P7_TC1-COD(2013)0812

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 543/2014.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia