Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0311(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0266/2014

Predkladané texty :

A7-0266/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2014 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0445

Prijaté texty
PDF 197kWORD 36k
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg
EÚ – Albánsko: Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení (pristúpenie Chorvátskej republiky) ***
P7_TA(2014)0445A7-0266/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (14783/2013 – C7-0075/2014 – 2013/0311(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14783/2013),

–  so zreteľom na Protokol k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (14782/2013),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom i) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0075/2014),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 81 ods. 2, článok 90 ods. 7 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A7-0266/2014),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Albánskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia