Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0074(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0379/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0379/2013

Keskustelut :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Äänestykset :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Äänestysselitykset
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Hyväksytyt tekstit
PDF 72kWORD 39k
Torstai 17. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito ***I
P7_TA(2014)0449A7-0379/2013
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista (COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0133),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 43 artiklan 2 kohdan, 100 artiklan 2 kohdan, 192 artiklan 1 kohdan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0065/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Belgian parlamentin, Saksan liittoneuvoston, Irlannin edustajainhuoneen, Irlannin senaatin, Liettuan parlamentin, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen, Alankomaiden parlamentin alahuoneen, Puolan parlamentin ylähuoneen, Suomen eduskunnan ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. syyskuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 9. lokakuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 12. maaliskuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot (A7‑0379/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(3);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 341, 21.11.2013, s. 67.
(2)EUVL C 356, 5.12.2013, s. 124.
(3)Tämä kanta korvaa 12. joulukuuta 2013 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0588).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/…/EU antamiseksi merten aluesuunnittelun puitteista
P7_TC1-COD(2013)0074

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2014/89/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö