Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0074(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0379/2013

Pateikti tekstai :

A7-0379/2013

Debatai :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Balsavimas :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Priimti tekstai
PDF 83kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas ***I
P7_TA(2014)0449A7-0379/2013
Rezoliucija
 Tekstas

2014 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatoma jūrų erdvės planavimo ir integruoto pakrančių zonų valdymo sistema (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0133),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, taip pat į 43 straipsnio 2 dalį, 100 straipsnio 2 dalį, 192 straipsnio 1 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0065/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Belgijos Karalystės parlamento, Vokietijos Bundesrato, Airijos Atstovų Rūmų, Airijos Senato, Lietuvos Respublikos Seimo, Nyderlandų Senato, Nyderlandų Atstovų Rūmų, Lenkijos Senato, Suomijos parlamento ir Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 9 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 12 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą, taip pat į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos bei Žuvininkystės komitetų nuomones (A7-0379/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3);

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 341, 2013 11 21, p. 67.
(2) OL C 356, 2013 12 5, p. 124.
(3) Ši pozicija pakeičia 2013 m. gruodžio 12 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2013)0588).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema
P7_TC1-COD(2013)0074

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2014/89/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika