Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0074(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0379/2013

Predkladané texty :

A7-0379/2013

Rozpravy :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Hlasovanie :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Prijaté texty
PDF 86kWORD 47k
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg
Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny ***I
P7_TA(2014)0449A7-0379/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0133),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2, článok 100 ods. 2, článok 192 ods. 1 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0065/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality belgickým parlamentom, nemeckou Spolkovou radou, írskou Poslaneckou snemovňou, írskym Senátom, litovským parlamentom, holandským Senátom, holandskou Poslaneckou snemovňou, poľským Senátom, fínskym parlamentom a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. septembra 2013(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 9. októbra 2013(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 12. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre rybárstvo (A7-0379/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3),

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom,

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 67.
(2) Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 124.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 12. decembra 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0588).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie
P7_TC1-COD(2013)0074

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/89/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia