Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0185(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0089/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0089/2014

Viták :

PV 16/04/2014 - 19
CRE 16/04/2014 - 19

Szavazatok :

PV 17/04/2014 - 9.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0451

Elfogadott szövegek
PDF 80kWORD 44k
2014. április 17., Csütörtök - Strasbourg
A versenyjogi rendelkezések megsértése ***I
P7_TA(2014)0451A7-0089/2014
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 17-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0404),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 103. és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0170/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. október 16-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. március 26-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7‑0089/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 67., 2014.3.6., 83. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 17-én került elfogadásra a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0185

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/104/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat