Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0185(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0089/2014

Predkladané texty :

A7-0089/2014

Rozpravy :

PV 16/04/2014 - 19
CRE 16/04/2014 - 19

Hlasovanie :

PV 17/04/2014 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0451

Prijaté texty
PDF 83kWORD 80k
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg
Porušenia práva hospodárskej súťaže ***I
P7_TA(2014)0451A7-0089/2014
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o niektorých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie (COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0404),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 103 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0170/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. októbra 2013(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0089/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 83.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie
P7_TC1-COD(2013)0185

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/104/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia