Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2021(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0244/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0244/2014

Συζήτηση :

PV 17/04/2014 - 8
CRE 17/04/2014 - 8

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0455

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 295kWORD 65k
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας
P7_TA(2014)0455A7-0244/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2014 που περιέχει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (2014/2021(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη διμερή διάσκεψη κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη το 1991 και την έγκριση κοινής δήλωσης για τις σχέσεις ΕΚ-Ιαπωνίας,

–  έχοντας υπόψη τη 10η διμερή διάσκεψη κορυφής, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 2001, και την έγκριση του σχεδίου δράσης ΕΕ-Ιαπωνίας με τίτλο «Διαμορφώνοντας το κοινό μας μέλλον», που περιλαμβάνει τους στόχους ενίσχυσης της ειρήνης και της ασφάλειας, ενίσχυσης της οικονομικής και εμπορικής εταιρικής σχέσης, αντιμετώπισης παγκόσμιων και κοινωνικών προκλήσεων και ένωσης ανθρώπων και πολιτισμών,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις που ανέθεσε το Συμβούλιο στις 29 Νοεμβρίου 2012 και οι οποίες ξεκίνησαν στις Βρυξέλλες στις 25 Μαρτίου 2013 για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στις 25 Μαρτίου 2013 για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ιαπωνίας,

–  έχοντας υπόψη την 21η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας που πραγματοποιήθηκε στο Τόκυο στις 19 Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ στην ανατολική Ασία, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 15 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής(1) και της 24ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Ιαπωνία, κυρίως δε την κατάσταση συναγερμού στους πυρηνικούς σταθμούς(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ ενόψει της 10ης Συνόδου της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), που συνήλθε στη Ναγκόγια (Ιαπωνία) από τις 18 έως τις 29 Οκτωβρίου 2010(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη θανατική ποινή στην Ιαπωνία(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013 που περιέχει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Καναδά(6),

–  έχοντας υπόψη τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι που κατέστρεψαν σημαντικά τμήματα των ακτών της Ιαπωνίας στις 11 Μαρτίου 2011 και οδήγησαν στην καταστροφή του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 90 παράγραφος 4 και το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0244/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία είναι στρατηγικός εταίρος της ΕΕ από το 2003·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία μοιράζονται τη σημαντική ευθύνη για ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία ήδη συνεργάζονται σε διάφορους τομείς, όπως η τελωνειακή συνεργασία και η δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις, η επιστήμη και η τεχνολογία, η ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η ακαδημαϊκή και ερευνητική συνεργασία, η ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, οι επαφές στην επιχειρηματική κοινότητα και η προώθηση των διανθρώπινων σχέσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία μοιράζονται τις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και όλες αυτές οι αξίες πρέπει να αποτελούν βασικό μέρος κάθε συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών, για να εξασφαλίζεται στερεό πλαίσιο βάσης για τη σχέση αυτή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή της Ιαπωνίας στη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα έχει αυξηθεί και η χώρα συμβάλλει ενεργά στη ειρήνη, με βάση την αρχή της διεθνούς συνεργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία και ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) υπέγραψαν την πρώτη κοινή πολιτική τους δήλωση τον Απρίλιο του 2013, στην οποία αναφερόταν η διαχείριση κρίσεων, οι προσπάθειες αρωγής σε περιπτώσεις καταστροφών, οι επιχειρήσεις στήριξης της ειρήνης, η άμυνα στον κυβερνοχώρο και η ασφάλεια στη θάλασσα ως πιθανοί τομείς συνεργασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία είναι επίσης ενεργό μέλος της Aσιατικής Tράπεζας Aνάπτυξης (ADB), της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (AFDB), της Διαμερικανικής Τράπεζας Aνάπτυξης (IADB), της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ασία και τον Ειρηνικό (UNESCAP) και πολλών άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών του ΟΗΕ, καθώς και της συνάντησης Ασίας – Ευρώπης (ASEM) και του διαλόγου συνεργασίας της Ασίας (ACD)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία είναι επίσης μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) από της ιδρύσεώς του το 1995 και ότι είναι μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΔΤΑΑ), της Ομάδας των 8 (G8) και της Ομάδας των Είκοσι (G20)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εντάσεις μεταξύ της Ιαπωνίας και των γειτόνων της, της Κίνας, της Ρωσίας και της Νότιας Κορέας, σε σχέση με νησιά στις θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Ασίας·

1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τις ακόλουθες συστάσεις:

  

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης

   α) να ενισχύσουν περαιτέρω τις σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας, μέσω της έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για μια συνολική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης· να ορίσουν μία αμιγώς στρατηγική διάσταση της συμφωνίας η οποία θα δίνει έμφαση στις ιδιαίτερες πτυχές της σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας·
   β) να στοχεύσουν στην εξασφάλιση ενός πλαισίου μακράς πνοής για στενότερη συνεργασία που θα συμβάλει σημαντικά στην εμβάθυνση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων με απτά αποτελέσματα για τους πολίτες αμφότερων των περιφερειών και να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στον παγκόσμιο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής·
   γ) να αυξήσουν σημαντικά τη συχνότητα και το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τους διαλόγους για διμερή συνεργασία και τους τομεακούς διαλόγους·
  

Πολιτικός διάλογος

   δ) να επιβεβαιώσουν εκ νέου κοινές αξίες, στόχους και αρμοδιότητες για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης, της σταθερότητας, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και ενός ισχυρού πολυμερούς συστήματος· να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού με σκοπό την ενίσχυση και μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας· να αναγνωρίσουν ότι ο ολοένα περισσότερο πολυπολικός κόσμος χαρακτηρίζεται από την εντεινόμενη πολιτική σημασία πληθώρας περιφερειακών και εθνικών παραγόντων, περιλαμβανομένης της ΕΕ και της Ιαπωνίας, και απαιτεί ενισχυμένη συνεργασία και συντονισμό στη διεθνή σκηνή·
   ε) να εμβαθύνουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία σε πολιτικά θέματα και θέματα ασφάλειας και ειρήνης, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, της μη διάδοσης, του αφοπλισμού, της κατάργησης των όπλων μαζικής καταστροφής, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της καταπολέμησης του διεθνούς εγκλήματος, όπως η εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικών, η πειρατεία και η τρομοκρατία·
   στ) να δεσμευτούν, ως κορυφαίοι χορηγοί αναπτυξιακής βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο, για στενότερη συνεργασία και συντονισμό αναπτυξιακών πολιτικών και παρεμβάσεων προς επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, ουσιαστικό στοιχείο των οποίων είναι η ανθρώπινη ασφάλεια·
   ζ) να διερευνήσουν τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέματα παγκόσμιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης κρίσεων και των ειρηνευτικών προσπαθειών·
   η) να συνεργαστούν για τη μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων, την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, την ανθρωπιστική βοήθεια και τις πρωτοβουλίες για ανασυγκρότηση μετά το πέρας συγκρούσεων· να ενισχύσουν τη διμερή και διεθνή συνεργασία για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών·
   θ) να εκφράσουν τη μεγάλη ανησυχία των κρατών μελών για τις καταστροφικές συνέπειες της πυρηνικής καταστροφής στη Φουκουσίμα· να προτρέψουν την ιαπωνική κυβέρνηση να ενημερώσει τη διεθνή κοινότητα όσο το δυνατόν ακριβέστερα και πληρέστερα σχετικά με τα διαθέσιμα δεδομένα για την κατάσταση που επικρατεί στις εγκαταστάσεις του αντιδραστήρα και τα επίπεδα μόλυνσης·
   ι) να διευκολύνουν από κοινού τη συνεργασία σε άλλους πολυμερείς οργανισμούς, όπως τον ΟΗΕ, τη G8, τη G20, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)· να καταβάλουν προσπάθειες από κοινού για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης σε παγκόσμιο επίπεδο, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και των πολυμερών εμπορικών κανόνων·
   ια) να ενισχύσουν τη συγκεκριμένη συνεργασία σε έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια σε στρατηγικές περιοχές όπως τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Κεντρική Ασία, με βάση τη μέχρι σήμερα επιτυχημένη συνεργασία·
   ιβ) να συνεργαστούν για την εφαρμογή των αποφάσεων της διάσκεψης του ΟΗΕ Ρίο+20 για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης·
  

Περιφερειακοί διάλογοι

   ιγ) να στηρίξουν τη συσσωμάτωση του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και να τονίσουν τον ρόλο του Περιφερειακού Φόρουμ του ASEAN και της διάσκεψης κορυφής της Ανατολικής Ασίας στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης στην Ασία και στην προσθήκη συνομιλητών από περιοχές εκτός της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ·
   ιδ) να δώσουν έμφαση στο γεγονός ότι η σχέση της Ιαπωνίας με τους γείτονές της διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ανατολική Ασία αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια γενικότερα·
   ιε) να υπενθυμίσουν ότι η σταθερότητα και η εκτόνωση στην ανατολική Ασία αποτελούν επίσης θέματα υψίστου ενδιαφέροντος για την Ευρώπη· να ενθαρρύνουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιλύσουν τις διαφορές στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας με ειρηνικό διάλογο, ο οποίος θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις· να απόσχουν από κάθε χρήση ή απειλή χρήσης βίας και να συμφωνήσουν στη λήψη μέτρων αποκλιμάκωσης για την περίπτωση απρόβλεπτων συμβάντων· να τονίσουν τη σημασία της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της προληπτικής διπλωματίας· να υπογραμμίσουν το γεγονός ότι η ελευθερία της διεθνούς ναυσιπλοΐας έχει καθοριστική σημασία για το διεθνές εμπόριο και πρέπει να τηρείται·
   ιστ) να συνεχίσουν να εργάζονται για τη μακροχρόνια ειρήνη και ασφάλεια σε μια αποπυρηνικοποιημένη Κορεατική Χερσόνησο και να προτρέψουν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να εγκαταλείψει όλα τα υφιστάμενα πυρηνικά προγράμματα·
  

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

   ιζ) να επιβεβαιώσουν εκ νέου τις κοινές αξίες του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου και να συνεργαστούν για την προώθηση και την προστασία των αξιών αυτών·
   ιη) να δρομολογήσουν διάλογο με την ιαπωνική κυβέρνηση για την επιβολή μορατόριουμ στη θανατική ποινή ενόψει ενδεχόμενης κατάργησής της·
   ιθ) να προαγάγουν την ισότητα των φύλων ως ουσιώδες στοιχείο της δημοκρατίας·
   κ) να διαπραγματευθούν την προσθήκη διάταξης στη συμφωνία η οποία να περιλαμβάνει αμοιβαίες προϋποθέσεις και πολιτικές ρήτρες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την αμοιβαία προσήλωση στις αξίες αυτές· να εγκρίνουν τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλίδες που θα εγγυώνται τη σταθερότητα της συμφωνίας και την προστασία της διάταξης αυτής από την κατάχρηση εκ μέρους οποιουδήποτε από τα δύο μέρη· να επιμείνουν σχετικά με την ένταξη των εν λόγω προϋποθέσεων στη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία, στο πνεύμα της κοινής προσέγγισης της ΕΕ στο συγκεκριμένο θέμα·
  

Οικονομική, περιβαλλοντική, επιστημονική και πολιτιστική συνεργασία

   κα) να συμπεριλάβουν ένα εκτεταμένο πλαίσιο περί συνεργασίας σε επιστήμη, τεχνολογία, επιχειρήσεις και έρευνα, ώστε να ενισχυθεί το δυναμικό καινοτομίας· να συνεργαστούν για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων σε ζητήματα μεταφορών·
   κβ) να διερευνήσουν δυνατότητες στενότερης συνεργασίας όσον αφορά τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης·
   κγ) να εντείνουν το διμερές εμπόριο και τη διμερή συνεργασία σε πολιτικές που προωθούν την ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ρυθμιστικά πλαίσια για την πυρηνική ασφάλεια και δοκιμές αντοχής σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, έρευνα στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων του έργου κατασκευής του διεθνούς θερμοπυρηνικού πειραματικού αντιδραστήρα (ITER) και της δέσμευσης άνθρακα·
   κδ) να συνεργαστούν περαιτέρω για την εξεύρεση μιας επείγουσας, συνολικής και βιώσιμης παγκόσμιας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων μέσω σημαντικής μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από όλα τα μέρη·
   κε) να συνεργαστούν για τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων·
   κστ) να προωθήσουν τη συνεργασία όσον αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση και έρευνα σπάνιων γαιών και άλλων πρώτων υλών ζωτικής σημασίας·
   κζ) να τονίσουν ότι ο κυβερνοχώρος έχει σημασία για την προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης και της δίκαιης κοινωνικής ανάπτυξης·
   κη) να προαγάγουν την επίγνωση της κοινής γνώμης όσον αφορά την ύπαρξη των δύο μερών και την προβολή του ενός μέρους στην επικράτεια του άλλου· να εντείνουν τις διμερείς πολιτιστικές και ακαδημαϊκές ανταλλαγές, τις ανταλλαγές νέων, τις ανταλλαγές σε διανθρώπινο επίπεδο και στον τομέα του αθλητισμού·
   κθ) να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των αναγκών μιας γηράσκουσας και ενεργού κοινωνίας·
   λ) να αντιμετωπίσουν την υγεία ως ιδιαίτερο τομέα συνεργασίας και κοινής προσπάθειας, με την καθιέρωση μέσων για τον συνδυασμό και την ανταλλαγή των βέλτιστων διαθέσιμων ιατρικών γνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της βιοτεχνολογίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του τομέα της υγείας σε κοινωνίες που γηράσκουν·
  

Λοιπές διατάξεις

   λα) να διαβουλευθούν με το Κοινοβούλιο ως προς τις διατάξεις για την κοινοβουλευτική συνεργασία·
   λβ) να συμπεριλάβουν στον σχεδιασμό σαφή κριτήρια και δεσμευτικές προθεσμίες για την εφαρμογή της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης και να προβλέψουν μηχανισμούς παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ιαπωνίας.

(1) ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 16.
(2) ΕΕ C 247 E της 17.8.2012, σ. 20.
(3) ΕΕ C 371 E της 20.12.2011, σ. 14.
(4) ΕΕ C 249 E της 30.8.2013, σ. 63.
(5) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 19.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0532.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου