Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2021(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0244/2014

Predložena besedila :

A7-0244/2014

Razprave :

PV 17/04/2014 - 8
CRE 17/04/2014 - 8

Glasovanja :

PV 17/04/2014 - 9.11
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0455

Sprejeta besedila
PDF 293kWORD 61k
Četrtek, 17. april 2014 - Strasbourg
Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko
P7_TA(2014)0455A7-0244/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2014 s priporočili Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje v zvezi s pogajanji o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (2014/2021(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju prvega dvostranskega vrha, ki je potekal v Haagu leta 1991, in sprejete skupne izjave o odnosih med ES in Japonsko,

–  ob upoštevanju 10. dvostranskega vrha, ki je potekal v Bruslju leta 2001, in sprejetega akcijskega načrta EU in Japonske z naslovom „Oblikujmo skupno prihodnost“, ki vključuje cilje spodbujanja miru in varnosti, krepitve gospodarskega in trgovinskega partnerstva, spopadanja s svetovnimi in družbenimi izzivi ter povezovanja ljudi in zbliževanja kultur,

–  ob upoštevanju pogajanj za sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko, ki jih je Svet odobril 29. novembra 2012, pričela pa so se 25. marca 2013 v Bruslju,

–  ob upoštevanju pogajanj o sporazumu o prosti trgovini med EU in Japonsko, ki so se pričela 25. marca 2013,

–  ob upoštevanju 21. vrha EU-Japonska, ki je potekal v Tokiu 19. novembra 2013,

–  ob upoštevanju smernic o zunanji in varnostni politiki EU do vzhodne Azije, ki jih je Svet odobril 15. junija 2012,

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 3. februarja 2009 o drugem strateškem pregledu energetske politike(1) in z dne 24. marca 2011 o razmerah na Japonskem, zlasti o stanju pripravljenosti v jedrskih elektrarnah(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. oktobra 2010 o strateških ciljih EU za deseto srečanje konference pogodbenic konvencije o biološki raznovrstnosti, ki je potekalo v Nagoji na Japonskem od 18. do 29. oktobra 2010(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2012 o smrtni kazni na Japonskem(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. maja 2011 o trgovinskih odnosih med EU in Japonsko(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. decembra 2013 s priporočilom Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o pogajanjih o sporazumu o strateškem partnerstvu EU-Kanada(6),

–  ob upoštevanju katastrofalnega potresa in cunamija, ki sta 11. marca 2011 opustošila znaten del japonske obale ter povzročila uničenje jedrske elektrarne v Fukušimi,

–  ob upoštevanju člena 90(4) in člena 48 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0244/2014),

A.  ker je Japonska strateška partnerica EU od leta 2003;

B.  ker si EU in Japonska delita posebno odgovornost za spodbujanje miru, stabilnosti in blaginje v hitro spreminjajočem se svetu;

C.  ker EU in Japonska že sodelujeta na številnih področjih, kot so carinsko sodelovanje in pravna pomoč v kazenskih zadevah, znanost in tehnologija, varnost na spletu, akademsko in raziskovalno sodelovanje, miroljubna uporaba jedrske energije, stiki v okviru poslovne skupnosti in spodbujanje vezi med ljudmi;

D.  ker si EU in Japonska delita vrednote demokracije, pravne države in spodbujanja človekovih pravic, ki bi morale biti osrednji del vsakega sporazuma med stranema, katerega namen je zagotoviti trden okvir za ta odnos;

E.  ker se je povečal prispevek Japonske k mednarodni varnosti in stabilnosti, kot strani, ki si na osnovi načela mednarodnega sodelovanja proaktivno prizadeva za ohranjanje miru;

F.  ker sta Japonska in Organizacija Severnoatlantske pogodbe (NATO) aprila 2013 podpisali prvo skupno politično izjavo in kot možna področja sodelovanja navedli krizno upravljanje, pomoč ob nesrečah, operacije v podporo miru, kibernetsko zaščito in pomorsko varnost;

G.  ker je Japonska tudi dejavna članica Azijske razvojne banke (ADB), Afriške razvojne banke (AFDB), Medameriške razvojne banke (IADB), Ekonomske in socialne komisije Združenih narodov za Azijo in Pacifik (UNESCAP) in več drugih specializiranih agencij ZN ter azijsko-evropskega srečanja (ASEM) in Dialoga za azijsko sodelovanje (ACD); ker je Japonska poleg tega članica Svetovne trgovinske organizacije (WTO) od njene ustanovitve leta 1995 ter članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), Mednarodne banke za obnovo in razvoj (IBRD), skupine G8 in skupine G20;

H.  ker med Japonsko in njenimi sosedami Kitajsko, Rusijo in Južno Korejo prihaja do napetosti zaradi otokov na pomorskih območjih vzhodne Azije;

1.  naslavlja naslednja priporočila na Svet, Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje:

  

O pogajanjih o sporazumu o strateškem partnerstvu

   (a) naj nadgradijo odnose med EU in Japonsko s pravočasnim zaključkom pogajanj za celovit sporazum o strateškem partnerstvu; naj opredelijo resnično strateško razsežnost sporazuma, ki poudarja edinstvene vidike odnosov med EU in Japonsko;
   (b) naj stremijo k vzpostavitvi dolgoročnega okvira za tesnejši odnos, ki bi znatno prispeval k poglobitvi političnih, gospodarskih in kulturnih odnosov z oprijemljivimi rezultati za prebivalce obeh regij, ter naj posebno pozornost namenijo svetovnemu usklajevanju ekonomskih politik;
   (c) naj znatno povečajo število in razširijo področje uporabe dialogov o dvostranskem sodelovanju in sektorskih dialogov;
  

Politični dialog

   (d) naj ponovno potrdijo skupne vrednote in cilje ter odgovornost za spodbujanje miru, stabilnosti, parlamentarne demokracije in trajnostnega razvoja po vsem svetu ter močnega večstranskega sistema; naj še naprej sodelujejo pri reformi in krepitvi Združenih narodov, vključno z Varnostnim svetom; naj priznajo, da je za vse bolj večpolen svet značilna vse večja politična pomembnost številnih regionalnih in nacionalnih akterjev, vključno z EU in Japonsko, ter naj zahtevajo okrepljeno sodelovanje in usklajevanje na mednarodnem prizorišču;
   (e) naj poglobijo in okrepijo sodelovanje v političnih in varnostnih zadevah ter prizadevanjih za mir, vključno z izmenjavo informacij, neširjenjem orožja, razoroževanjem, odpravo orožja za množično uničenje, kibernetsko zaščito in bojem proti mednarodnemu kriminalu, med drugim proti trgovini z ljudmi in mamili, piratstvu in terorizmu;
   (f) naj se kot vodilni donatorji svetovne razvojne pomoči zavežejo k tesnejšemu sodelovanju in usklajevanju na področju razvojnih politik in ukrepov za uresničitev razvojnih ciljev tisočletja, pri čemer je vidik varnosti ljudi ključnega pomena;
   (g) naj raziščejo možnosti okrepitve sodelovanja v zvezi s svetovnimi varnostnimi vprašanji, vključno s kriznim upravljanjem in prizadevanji za ohranjanje miru;
   (h) naj sodelujejo pri pobudah s področja civilnega kriznega upravljanja, civilne zaščite, odzivanja na naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, humanitarne pomoči in obnove po krizah; naj okrepijo dvostransko in mednarodno sodelovanje na področju zmanjševanja nevarnosti nesreč;
   (i) naj izrazijo veliko zaskrbljenost držav članic glede uničujočih posledic jedrske katastrofe v Fukušimi; naj pozovejo japonsko vlado, naj čim bolj natančno in celovito obvešča mednarodno skupnost o razpoložljivih podatkih o razmerah na območju reaktorjev in ravneh onesnaženosti;
   (j) naj skupno spodbujajo sodelovanje v drugih večstranskih forumih, kot so ZN, G8, G20, Svetovna trgovinska organizacija (WTO) in Mednarodni denarni sklad (MDS); naj si skupaj prizadevajo za okrevanje svetovnega gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest in večstranska trgovinska pravila;
   (k) naj povečajo konkretno sodelovanje pri projektih, povezanih z varnostjo, v strateških regijah, kot so Bližnji vzhod, Afrika in osrednja Azija, ter naj gradijo na dosedanjem uspešnem sodelovanju;
   (l) naj sodelujejo pri izvajanju sklepov konference ZN Rio+20 za dosego trajnostnega razvoja;
  

Regionalni dialogi

   (m) naj podprejo povezovanje v okviru Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) in poudarijo vlogo regionalnega foruma ASEAN in vrha Vzhodne Azije pri spodbujanju vzajemnega razumevanja v Aziji in tudi vključevanju v dialog partneric zunaj te regije, vključno z EU;
   (n) naj poudarijo dejstvo, da so odnosi Japonske z njenimi sosedami bistveni za stabilnost in varnost v vzhodni Aziji ter svetovno varnost na splošno;
   (o) naj opozorijo, da sta stabilnost in popuščanje napetosti v vzhodni Aziji tudi v največjem interesu Evrope; naj spodbujajo vse udeležene strani, da napetosti na območju Vzhodnokitajskega morja razrešijo z mirnim dialogom, ki bo temeljil na mednarodnem pravu in konvencijah; da se vzdržijo vsake uporabe ali grožnje uporabe sile ter se dogovorijo za ukrepe, s katerimi bodo v primeru nepredvidenih zapletov omilile napetosti; naj poudarijo pomen izgradnje zaupanja in preventivne diplomacije; naj poudarijo dejstvo, da je pravica do svobodne mednarodne plovbe bistvena za mednarodno trgovino in da jo je treba spoštovati;
   (p) naj si še naprej prizadevajo za dolgoročni mir in varnost na Korejskem polotoku brez jedrskega orožja ter naj pozovejo Demokratično ljudsko republiko Korejo k opustitvi vseh obstoječih jedrskih programov;
  

Človekove pravice in temeljne svoboščine

   (q) naj ponovno potrdijo skupne vrednote spoštovanja človekovih pravic, demokracije, temeljnih svoboščin, dobrega upravljanja in pravne države ter si skupaj prizadevajo za globalno spodbujanje in zaščito teh vrednot;
   (r) naj začnejo dialog z japonsko vlado o moratoriju na smrtno kazen, z namenom, da bi jo sčasoma odpravili;
   (s) naj spodbujajo enakost spolov kot bistven element demokracije;
   (t) naj s pogajanji dosežejo, da se v sporazum vključijo vzajemna pogojenost in politične klavzule o človekovih pravicah in demokraciji, s čimer bi ponovno potrdili vzajemno zavezanost tem vrednotam; naj sprejmejo ustrezna varovala, ki bodo zagotavljala stabilnost sporazuma in preprečevala zlorabo tovrstnih določb z obeh strani; naj vztrajajo pri tem, da mora takšna pogojenost postati del sporazuma o strateškem partnerstvu z Japonsko, v duhu splošnega pristopa EU k omenjenim vprašanjem;
  

Gospodarsko, okoljsko, znanstveno in kulturno sodelovanje

   (u) naj vzpostavijo obširen okvir za sodelovanje na področju znanosti, tehnologije, poslovanja in raziskav, da bi okrepili inovacijski potencial; naj sodelujejo pri iskanju inovativnih rešitev za vprašanja v zvezi s prevozom;
   (v) naj preučijo možnosti tesnejšega sodelovanja na področju satelitskih navigacijskih sistemov;
   (w) naj okrepijo dvostransko trgovino in sodelovanje pri politikah, ki spodbujajo varno, zanesljivo in trajnostno energijo, energijsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, regulativne okvire za jedrsko varnost in stresne teste jedrskih objektov ter raziskave s področja energije, vključno s projektom mednarodnega termonuklearnega poskusnega reaktorja (ITER) in zajemanjem ogljika;
   (x) naj še naprej sodelujejo pri iskanju nujnega, celovitega in trajnostnega svetovnega odziva na podnebne spremembe, tudi s pozivom vseh strani h korenitemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov;
   (y) naj sodelujejo pri trajnostnem upravljanju staležev rib;
   (z) naj spodbujajo sodelovanje pri globalnem upravljanju in raziskovanju zalog redkih zemeljskih elementov in drugih kritičnih surovin;
   (aa) naj poudarijo, da je kibernetski prostor pomemben za spodbujanje svobode izražanja in enakopravnega družbenega razvoja;
   (ab) naj spodbujajo seznanjenost javnosti z obema stranema in njuno prepoznavnost na ozemlju obeh; naj okrepijo dvostranske kulturne in akademske izmenjave, izmenjave med mladimi, stike med ljudmi in športne izmenjave;
   (ac) naj si izmenjujejo izkušnje in najboljše prakse pri odzivanju na potrebe starajoče se in dejavne družbe;
   (ad) naj obravnavajo zdravje kot posebno področje sodelovanja in skupnih prizadevanj ter zagotovijo sredstva za združevanje in izmenjavo najboljšega razpoložljivega medicinskega znanja, vključno z biotehnologijo, da bi se odzvali na izzive na področju zdravja, s katerimi se spopadajo starajoče se družbe;
  

Druge določbe

   (ae) naj se posvetujejo s Parlamentom v zvezi z določbami o parlamentarnem sodelovanju;
   (af) naj vključijo jasna merila in zavezujoče roke za izvajanje sporazuma o strateškem partnerstvu ter zagotovijo mehanizme spremljanja, vključno z rednim poročanjem Parlamentu;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo s priporočili Evropskega parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje ter vladi in parlamentu Japonske.

(1) UL C 67 E, 18.3.2010, str. 16.
(2) UL C 247 E, 17.8.2012, str. 20.
(3) UL C 371 E, 20.12.2011, str. 14.
(4) UL C 249 E, 30.8.2013, str. 63.
(5) UL C 377 E, 7.12.2012, str. 19.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0532.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov