Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2699(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0436/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2014 - 9.13
CRE 17/04/2014 - 9.13

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0457

Hyväksytyt tekstit
PDF 136kWORD 57k
Torstai 17. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistama painostus ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttaminen
P7_TA(2014)0457RC-B7-0436/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. huhtikuuta 2014 Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistamasta painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta (2014/2699(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta, itäisestä kumppanuudesta ja Ukrainasta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Ukrainan tilanteesta(1) sekä 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan(2),

–  ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2014 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta(3),

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 3. maaliskuuta 2014 pidetyn Ukrainaa käsitelleen ylimääräisen istunnon päätelmät sekä ulkoasiainneuvoston 17. maaliskuuta 2014 ja 14. huhtikuuta 2014 pidettyjen istuntojen päätelmät,

–  ottaa huomioon valtion- tai hallitusten päämiesten 6. maaliskuuta 2014 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa antaman julkilausuman Ukrainasta,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 20. maaliskuuta 2014 antamat päätelmät Ukrainasta,

–  ottaa huomioon 28. ja 29. marraskuuta 2013 pidetyn Vilnan huippukokouksen päätelmät,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 9. huhtikuuta 2014 antaman päätöslauselman Ukrainan viimeaikaisesta kehityksestä: uhkat demokraattisten instituutioiden toiminnalle,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 27. maaliskuuta 2014 antaman päätöslauselman Ukrainan alueellisesta koskemattomuudesta(4),

–  ottaa huomioon G7-maiden johtajien Haagissa 24. maaliskuuta 2014 antaman yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Krimin autonomisessa tasavallassa ja Sevastopolin kaupungissa järjestettiin 16. maaliskuuta 2014 laiton kansanäänestys, joka toimitettiin Venäjän joukkojen valvonnassa; toteaa, että Venäjän viranomaiset ja lainsäätäjät liittivät Krimin niemimaan nopeasti Venäjään vastoin kansainvälistä oikeutta, vaikka kansanäänestys tuomittiin kansainvälisesti;

B.  ottaa huomioon, että viime päivien aikana Itä- ja Etelä-Ukrainassa on ollut joitakin Venäjää tukevia mielenosoituksia; toteaa, että venäläismieliset separatistit valtasivat useimmiten Venäjän erikoisjoukkojen johdolla paikallishallinnon rakennuksia Harkovassa, Luhanskissa ja Donetskissa; huomauttaa, että nämä kansanosat valloittivat ”venäläisvyöhykkeeksi” kutsutun ryhmän johdolla paikallisen hallintorakennuksen Donetskissa, julistivat perustetuksi Ukrainasta riippumattoman ”Donetskin kansantasavallan” ja ilmoittivat, että alueen irtautumisesta järjestetään kansanäänestys viimeistään 11. toukokuuta 2014;

C.  ottaa huomioon, että vahvasti aseistautuneet, tunnistamattomiksi naamioituneet miehet, joiden arvellaan toimineen Venäjän erikoisjoukkojen johdolla, tekivät 12. ja 13. huhtikuuta 2014 joukon koordinoituja yllätyshyökkäyksiä poliisiasemille ja hallituksen rakennuksiin Slovjanskissa, Kramatorskissa, Krasnyi Lymanissa, Mariupolissa, Jenakijevessa ja muissa Donetskin alueen kaupungeissa ja valtasivat ne; ottaa huomioon, että ainakin yksi poliisi kuoli ja useita loukkaantui näissä yhteenotoissa;

D.  toteaa vaarana olevan, että Venäjä käyttää Itä- ja Etelä-Ukrainan vakauden väkivaltaista horjuttamista verukkeena lisätäkseen sotilaallisia voimatoimia, estääkseen presidentinvaalit ja tehdäkseen Ukrainasta pakolla liittovaltion ennen sen kahtiajakoa;

E.  huomauttaa, että Venäjällä on edelleen runsaasti taisteluvalmiita joukkoja Ukrainan ja Venäjän rajalla, vaikka Venäjä lupasi vetää joukot pois jännitteiden lieventämiseksi; pitää erittäin mahdollisena, että Venäjä pyrkii toistamaan sen, mitä Krimillä tapahtui;

F.  huomauttaa, että Venäjä rikkoo edelleen kansainvälisiä velvoitteitaan, jotka perustuvat esimerkiksi YK:n peruskirjaan, Helsingin päätösasiakirjaan, Euroopan neuvoston perussääntöön ja erityisesti Ukrainan turvatakuita koskevaan vuoden 1994 Budapestin muistioon;

G.  ottaa huomioon, että EU on hyväksynyt Ukrainan tukemiseksi talouspaketin, joka sisältää myös makrotaloudellisen rahoitusavun ja yksipuolisia kaupan toimenpiteitä; toteaa, että Ukraina on tekemässä Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa sopimusta avustusohjelmasta; ottaa huomioon, että tähän sopimukseen liittyvät ehdot on toistaiseksi pidetty luottamuksellisina;

H.  toteaa, että maan yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne heikkenee edelleen, mikä johtuu osittain Venäjän toteuttamista epävakautta lisäävistä toimista ja kaupan rajoituksista; ottaa huomioon, että laajamittainen köyhyys on edelleen yksi Ukrainan vaikeimmista yhteiskunnallis-taloudellisista ongelmista; toteaa, että YK:n äskettäin julkistaman raportin mukaan Ukrainan köyhyysaste on nyt noin 25 prosenttia ja 11 miljoonan ihmisen ansiot jäävät paikallisen tulotason alapuolelle;

I.  ottaa huomioon, että EU ja Ukraina allekirjoittivat 21. maaliskuuta 2014 assosiaatiosopimuksen poliittiset määräykset ja sitoutuivat allekirjoittamaan mahdollisimman pian sopimuksen jäljellä olevan osan, joka sisältää pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen;

J.  toteaa, että tarvitaan vahvaa kansainvälistä diplomatiaa kaikilla tasoilla ja neuvotteluja, jotta voidaan rauhoittaa tilanne, lievittää jännitteitä, estää kriisin kärjistyminen hallitsemattomaksi ja saada aikaan rauhanomainen ratkaisu; katsoo, että EU:n on toimittava tehokkaasti, jotta Ukraina ja kaikki muut itäisen kumppanuuden maat voivat täysimääräisesti nauttia suvereniteettiaan ja alueellista koskemattomuuttaan ilman perusteetonta ulkopuolista painostusta;

K.  ottaa huomioon, että välittömästi sen jälkeen, kun Krim oli liitetty Venäjään, Transnistrian korkein neuvosto Moldovan tasavaltaan kuuluvalta Transnistrian separatistiselta alueelta lähetti Venäjän federaatiolle virallisen pyynnön harkita Transnistrian liittämistä Venäjään;

L.  ottaa huomioon, että Venäjä miehittää edelleen Georgialle kuuluvia Abhasian ja Tshinvalin/Etelä-Ossetian alueita kansainvälisen oikeuden perusluonteisten sääntöjen ja periaatteiden vastaisesti; huomauttaa, että miehitysjoukkojen tosiasiallisessa valvonnassa olevilla alueilla on toteutettu etnisiä puhdistuksia ja väestörakenne on muuttunut pakkotoimien seurauksena ja että miehitysjoukot ovat vastuussa ihmisoikeusloukkauksista mainituilla alueilla;

M.  ottaa huomioon, että Venäjä nosti Ukrainan kaasusta maksaman hinnan 268 dollarista 486 dollariin tuhatta kuutiometriä kohti 1. huhtikuuta 2014 alkaen ja lakkautti näin yksipuolisesti Ukrainalle osana Sevastopolin laivastotukikohdan vuokraukseen sovellettavia Harkovan sopimuksia myönnetyn alennuksen; toteaa, että Venäjä on viime päivinä kieltänyt Ukrainan maitotuotteiden tuonnin Venäjän alueelle; toteaa, että Venäjän federaatio on myös mielivaltaisesti soveltanut yksipuolisia kaupan rajoituksia Georgiasta ja Moldovasta tuotaviin tuotteisiin;

N.  katsoo, että Krimin niemimaan liittäminen Venäjään loukkaa ilman muuta vakavasti kansainvälistä oikeutta ja horjuttaa luottamusta kansainvälisiin säädöksiin, kuten aseidenriisunta- ja ydinsulkusopimuksiin; toteaa, että uusi kilpavarustelu voisi johtaa tilanteen kiristymiseen entisestään; katsoo, että tällaista vaarallista tilannetta on ehdottomasti estettävä syntymästä, sillä se saattaisi helposti muuttua hallitsemattomaksi;

1.  tuomitsee erittäin jyrkästi koko ajan lisääntyvät pyrkimykset Itä- ja Etelä-Ukrainan vakauden horjuttamiseksi ja tilanteen provosoimiseksi; torjuu kaikki Krimin mallin mukaisiin laittomiin kansanäänestyksiin tähtäävät valmistelut; varoittaa, että epävakauden lisääntymistä ja sabotaasia, joiden taustalla ovat aseistautuneet, koulutetut ja hyvin koordinoidut, venäläisten erikoisjoukkojen johtamat Venäjää tukevat separatistit, voitaisiin käyttää verukkeena sille, että Venäjä puuttuu tilanteeseen sotilaallisesti, estää presidentinvaalit ja tekee Ukrainasta pakolla liittovaltion ennen sen kahtiajakoa;

2.  toteaa olevansa erittäin huolissaan nopeasti pahenevasta tilanteesta ja verenvuodatuksesta Itä- ja Etelä-Ukrainassa; kehottaa Venäjää lakkauttamaan välittömästi tukensa väkivaltaisilta separatisteilta ja aseistetuilta ryhmiltä, jotka ovat vallanneet hallintorakennuksia Slovjanskissa, Donetskissa ja muissa kaupungeissa, lopettamaan kaikki provosoivat toimet, joilla on tarkoitus ruokkia levottomuuksia ja horjuttaa tilannetta entisestään, vetämään pois joukkonsa Ukrainan itärajalta ja etsimään kriisiin rauhanomaista ratkaisua politiikan ja diplomatian keinoin; ilmaisee täyden tukensa ja myötätuntonsa Ukrainan hallitukselle, joka pyrkii palauttamaan järjestyksen vallatuissa kaupungeissa, pitää myönteisenä, että Ukrainan hallitus on toistaiseksi toiminut kriisin tämänhetkisessä vaiheessa maltillisesti ja harkitusti, ja muistuttaa, että Ukrainan viranomaisilla on täysimääräinen oikeus toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, myös YK:n peruskirjan 51 artiklassa määritelty oikeus puolustautumiseen; varoittaa Venäjää käyttämästä Ukrainan laillista oikeutta puolustaa alueellista koskemattomuuttaan tekosyynä käynnistää täysimittainen sotilaallinen hyökkäys;

3.  tuo jälleen julki täyden tukensa Ukrainan ja kaikkien itäisen kumppanuuden maiden suvereniteetille, alueelliselle koskemattomuudelle ja poliittiselle riippumattomuudelle; katsoo, että Venäjä on voimatoimillaan loukannut vakavasti kansainvälistä oikeutta ja omia kansainvälisiä velvoitteitaan, jotka johtuvat YK:n peruskirjasta, Helsingin päätösasiakirjasta, Euroopan neuvoston perussäännöstä ja turvatakuita koskevasta vuoden 1994 Budapestin muistiosta, sekä kahdenvälisiä velvoitteitaan, jotka johtuvat vuoden 1997 kahdenvälisestä ystävyys-, yhteistyö- ja kumppanuussopimuksesta;

4.  korostaa, että luotettavat kansainväliset tarkkailijat, kuten YK, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) ja Euroopan neuvosto, ovat vahvistaneet, että viime aikoina ei ole tullut tietoon minkäänlaisia Venäjän kansalaisiin tai venäläistä alkuperää oleviin henkilöihin tai muihin vähemmistöihin Ukrainassa kohdistuvia hyökkäyksiä, uhkailua tai syrjintää;

5.  on vakuuttunut, että Venäjän väite, jonka mukaan sillä on oikeus suojella kaikin keinoin venäläisvähemmistöjä kolmansissa maissa ja jonka presidentti Putin esitti 18. maaliskuuta 2014 pitämässä puheessaan, ei perustu kansainväliseen oikeuteen ja että se rikkoo 2000-luvun perusluonteisia kansainvälisiä pelisääntöjä ja uhkaa horjuttaa sodan jälkeistä eurooppalaista järjestystä; kehottaa liittoneuvostoa perumaan välittömästi sen valtuudet käyttää voimaa Ukrainan alueella;

6.  toteaa jälleen, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on toimittava yhtenäisesti suhteissaan Venäjään; katsoo, että tämänhetkisen tilanteen vuoksi neuvoston on kiristettävä pakotteiden toista vaihetta ja valmistauduttava ottamaan käyttöön kolmannen vaiheen pakotteet (taloudelliset pakotteet), jotka on pantava täytäntöön välittömästi; vetoaa myös uudelleen neuvostoon, jotta se panisi pikaisesti täytäntöön aseiden ja kaksikäyttöteknologian kaupan kiellon;

7.  kehottaa toteuttamaan toimia, jotka kohdistuvat venäläisyrityksiin ja niiden tytäryrityksiin erityisesti energia-alalla sekä EU:ssa oleviin venäläisiin investointeihin ja varoihin, ja tarkastelemaan uudelleen kaikkia Venäjän kanssa tehtyjä sopimuksia niiden täytäntöönpanon mahdollisen keskeyttämisen varalta;

8.  kehottaa EU:ta tukemaan Ukrainaa kansainvälisissä elimissä ja erityisesti kansainvälisissä tuomioistuimissa, jos Ukraina päättää nostaa kanteen Venäjää vastaan suvereniteettinsa ja alueellisen koskemattomuutensa loukkaamisesta;

9.  korostaa, että Venäjän on pikaisesti aloitettava rakentava vuoropuhelu Ukrainan nykyisen laillisen hallituksen kanssa, ja kannattaa EU:n aktiivista toimintaa kriisin ratkaisemiseksi diplomaattisin keinoin; odottaa innokkaasti neljän osapuolen kokousta EU:n korkean edustajan sekä Yhdysvaltojen, Venäjän ja Ukrainan ulkoministerien välillä ja toivoo, että tämä voi myötävaikuttaa jännitteiden vähentämiseen ja pohjustaa laaja-alaista ja kestävää diplomaattista ratkaisua kriisiin; korostaa kuitenkin, että ainoastaan Ukrainan kansa itse voi tehdä Ukrainan tulevaisuutta koskevat valinnat demokraattisen, osallistavan ja avoimen prosessin kautta;

10.  huomauttaa, että se, että Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous pidätti Venäjän valtuuskunnan äänestysoikeuden ja että YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, jossa Venäjä tuomittiin Krimin liittämisestä, ovat yksiselitteisiä merkkejä siitä, että Venäjän federaatio on jäämässä yhä enemmän eristyksiin kansainvälisellä tasolla, mikä Venäjän viranomaisten olisi otettava asianmukaisesti huomioon, mikäli Venäjä haluaa pysyä uskottavana kansainvälisenä toimijana;

11.  kehottaa ottamaan käyttöön Krimiä ja sen separatistista johtoa koskevia taloudellisia, kaupallisia ja rahoituksellisia rajoituksia; katsoo, että nämä rajoitukset olisi pantava nopeasti täytäntöön Krimin Venäjään liittämisen oikeudellisia seurauksia koskevan komission arvioinnin perusteella;

12.  toteaa jälleen olevansa huolestunut tataariyhteisön kohtalosta Krimillä ja ukrainankieliseen vähemmistöön kuuluvien henkilöiden turvallisuudesta ja oikeuksista; korostaa Venäjän federaation vastuuta suojella neljännen Geneven sopimuksen mukaisesti kaikkia siviilejä miehitetyillä alueilla;

13.  pitää myönteisenä Etyjin erityistarkkailuoperaation käynnistämistä ja toteaa, että operaation tehtävänä on kerätä tietoa epätyypillisestä sotilaallisesta toiminnasta ja levottomuuksien lisäämiseen tähtäävistä provosoivista toimista sekä tarkkailla ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien tilannetta Ukrainassa; kehottaa laajentamaan tätä operaatiota; pitää kuitenkin valitettavana, ettei valtuuskunta ole päässyt Krimille, missä on tapahtunut useita ihmisoikeusloukkauksia, muun muassa toimittajiin ja heidän perheisiinsä kohdistuneita väkivallantekoja; pitää valitettavana, että myös Itä-Ukrainassa on nyt kerrottu toimittajiin kohdistuneista hyökkäyksistä;

14.  kehottaa lisäksi lähettämään paikalle Etyjin sekä demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston varsinaisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan ja kehottaa myös Euroopan parlamenttia ja EU:ta valvomaan vaaleja perusteellisesti; vaatii presidentinvaalien järjestämistä 25. toukokuuta 2014 täysin kansainvälisiä vaatimuksia noudattaen; torjuu kaikenlaisen ulkopuolisen painostuksen näiden vaalien lykkäämiseksi;

15.  suhtautuu myönteisesti Ukrainan hallituksen aikomukseen järjestää ennenaikaiset parlamenttivaalit;

16.  pitää periaatteessa hyvänä ajatusta järjestää valtakunnallinen kansanäänestys Ukrainan tulevasta asemasta ja alueellisesta jaosta, kuten virkaatekevä presidentti Oleksandr Turtšynov ehdotti 14. huhtikuuta 2014 televisioidussa puheessaan;

17.  on tyytyväinen äskettäiseen Ukrainan parlamentin päätöslauselmaan, jossa vaaditaan kaikkien laittomien itsepuolustusjoukkojen välitöntä aseistariisumista, ja odottaa sen täytäntöönpanoa;

18.  suhtautuu myönteisesti neuvoston valmiuteen auttaa Ukrainaa siviiliturvallisuusalan uudistamisessa sekä poliisin ja oikeusvaltioperiaatteen tukemisessa ja tarkastella kaikkia vaihtoehtoja, mukaan luettuna mahdollinen operaatio YTPP:n alalla, sekä EU:n tarkkailuvaltuuskunnan mahdollisuutta;

19.  ilmaisee vahvan tukensa Ukrainalle ja sen kansalle näinä vaikeina aikoina; pitää myönteisenä assosiaatiosopimuksen poliittisten osien allekirjoittamista ja tästä johtuvaa yksipuolisten kaupan toimenpiteiden hyväksymistä; kehottaa allekirjoittamaan assosiaatiosopimuksen, mukaan luettuna pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue, mahdollisimman pian ja kokonaisuudessaan ennen yksipuolisten kaupan toimenpiteiden raukeamista;

20.  pitää myönteisenä Ukrainan hallituksen ilmoitusta, että se aikoo toteuttaa pitkälle tähtääviä taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, ja korostaa uudistusten pikaisen täytäntöönpanon suurta merkitystä, jotta voidaan vakauttaa ja korjata maan kriittinen taloudellinen tilanne; pitää myönteisenä kansainvälisten rahoituslaitosten ja EU:n päätöstä antaa Ukrainalle huomattavaa lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitustukea; palauttaa mieliin, että on välttämätöntä järjestää ja koordinoida mahdollisimman pian kansainvälinen avunantajien kokous, joka komission olisi kutsuttava koolle;

21.  kannattaa EU:n asettamia ehtoja, jotka koskevat kipeästi kaivattuja rakenneuudistuksia, joiden avulla voidaan parantaa kestävän talouskasvun edellytyksiä, tehostaa julkista varainhoitoa, kehittää sosiaalista turvaverkkoa ja torjua korruptiota; kehottaa avoimuuteen EU:n varojen käytössä ja pyytää komissiota seuraamaan tätä tehokkaasti;

22.  kiinnittää huomiota maan vakavaan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen; kehottaa toteuttamaan rakenneuudistusten ohella toimia, joiden tavoitteena on helpottaa nykytilannetta erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevissa väestöryhmissä;

23.  kannustaa Ukrainaa jatkamaan poliittisia uudistuksia ja toteuttamaan erityisesti perustuslakiuudistuksen, josta olisi käytävä laaja-alainen ja syvällinen keskustelu kaikissa Ukrainan yhteiskunnan osissa; pitää myönteisenä Ukrainan hallituksen halukkuutta panna täytäntöön sitoumuksensa, jotta varmistetaan hallintorakenteiden edustuksellisuus alueellinen monimuotoisuus huomioon ottaen, taataan kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien täysimääräinen suojelu, muutetaan maan syrjintäkieltoa koskeva lainsäädäntö EU:n vaatimuksia vastaavaksi, tutkitaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset ja väkivallanteot sekä torjutaan ääriliikkeitä;

24.  pitää myönteisenä komission päätöstä perustaa Ukrainan tukiryhmä, jonka tehtävänä on panna täytäntöön eurooppalainen uudistusohjelma;

25.  tukee toimia, joita Ukrainan hallitus toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Etyjin ja Euroopan neuvoston kanssa varmistaakseen venäjänkielisen väestön ja muiden kulttuuristen, kansallisten ja kielellisten vähemmistöjen laillisten oikeuksien kunnioittamisen alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan ja kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen määräysten mukaisesti;

26.  vaatii jälleen perustamaan riippumattoman lautakunnan tutkimaan Kiovan ampumatapauksia ja Maidan-aukion traagisia tapahtumia sekä varmistamaan, että siihen sisältyy vahva kansainvälinen edustus ja se toimii Euroopan neuvoston kansainvälisen neuvoa-antavan ryhmän johdolla; pitää myönteisenä kolmannen osapuolen nimittämistä neuvoa-antavaan ryhmään ja sen ensimmäisen kokouksen järjestämistä 9. huhtikuuta 2014;

27.  pitää myönteisenä assosiaatiosopimuksen poliittisten määräysten allekirjoittamista ja odottaa, että EU:n hyväksymät yksipuoliset kauppaetuudet pannaan nopeasti täytäntöön, jotta eroa kavennetaan siihen asti, kunnes allekirjoitetaan sopimuksen jäljellä oleva osa, joka sisältää sopimuksen pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta;

28.  on tyytyväinen komission toteuttamiin alustaviin toimenpiteisiin, jotta Ukraina voi selvitä energiakriisistä, jos Venäjä katkaisee kaasutoimitukset maahan, ja kehottaa neuvostoa ja komissiota avustamaan ja tukemaan Ukrainan hallitusta sen toimissa Moskovan kanssa pitkään jatkuneen kaasukiistan ratkaisemiseksi; painottaa, että on laadittava pikaisesti yhteinen energiavarmuuspolitiikka (energiaunioni), jolla pyritään vähentämään EU:n riippuvuutta Venäjän öljy- ja kaasuvaroista ja johon sisältyvät energialähteiden monipuolistaminen, kolmannen energiapaketin täysimääräinen täytäntöönpano sekä mahdollisuus keskeyttää kaasun tuonti tarvittaessa; katsoo, että South Stream ‑kaasuputkea ei pitäisi rakentaa ja että käyttöön olisi otettava muita toimituslähteitä; on vakuuttunut siitä, että EU:n Ukrainalle antama tuki kaasuntoimituksen virtaussuunnan vaihtamisen varmistamisessa monipuolistamalla edelleen energialähteitä, energiatehokkuuden lisääminen sekä EU:n ja Ukrainan tehokkaat keskinäiset yhteydet vahvistavat Ukrainan mahdollisuuksia puolustautua poliittiselta ja taloudelliselta painostukselta; palauttaa tässä yhteydessä mieliin, että energiayhteisöllä on tärkeä merkitys ja että Ukraina toimii yhteisön puheenjohtajamaana vuonna 2014;

29.  kehottaa neuvostoa antamaan komissiolle välittömästi luvan nopeuttaa viisumipakon poistamista Ukrainan kanssa, jotta voidaan edetä viisumivapauden käyttöönotossa Moldovan esimerkkiä seuraten; kehottaa sillä välin ottamaan välittömästi käyttöön väliaikaisia, erittäin yksinkertaisia ja edullisia viisumien myöntämismenettelyjä EU:ssa ja jäsenvaltioissa;

30.  painottaa, että Venäjän huolta Ukrainan ja muiden itäisten naapurien EU-assosiaatioprosessista on käsiteltävä ja selitettävä riittävällä tavalla, jotta voidaan lieventää pelkoja uudesta geopoliittisesta jakolinjasta Euroopassa; korostaa, että jokaisella maalla on täysi oikeus tehdä omat poliittiset valintansa ja että EU:n yhteistyöllä itäisten kumppanien kanssa pyritään levittämään hyvinvointia ja lisäämään poliittista vakautta, josta myös Venäjän federaatio lopulta hyötyy;

31.  muistuttaa, että assosiaatiosopimus Ukrainan ja muiden itäisen kumppanuuden maiden kanssa ei ole niiden ja EU:n välisten suhteiden lopullinen tavoite; huomauttaa tässä yhteydessä, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla Georgia, Moldova ja Ukraina – kuten mikä tahansa muu Euroopan valtio – voivat halutessaan liittyä unioniin ja hakea unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että ne noudattavat demokratian periaatteita, kunnioittavat perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistavat oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen;

32.  kehottaa neuvostoa allekirjoittamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan ja Georgian väliset assosiaatiosopimukset, joihin sisältyy pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue; hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi EU:n ja Moldovan sekä EU:n ja Georgian välisten assosiaatiosopimusten väliaikaisesta soveltamisesta heti, kun ne on allekirjoitettu; kehottaa Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöä supistamaan assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista seuraavia ilmoitusmenettelyjä, jotta tilapäinen soveltaminen voi alkaa mahdollisimman pian allekirjoittamisen jälkeen; toteaa aikovansa ratifioida kaikilta osin EU:n ja Moldovan sekä EU:n ja Georgian väliset assosiaatiosopimukset mahdollisimman pian ja ennen nykyisen komission toimikauden päättymistä edellyttäen, että kaikki vaatimukset täyttyvät ja assosiaatiosopimukset allekirjoitetaan; kehottaa antamaan näille maille tarvittavaa taloudellista lisätukea; kehottaa lisäksi käymään rehellistä ja avointa vuoropuhelua Venäjän federaation kanssa, jotta voidaan kaikin tavoin pyrkiä kehittämään synergioita itäisten kumppanimaiden eduksi;

33.  toteaa olevansa erityisen huolissaan uusista levottomuuksista Transnistrian separatistisella alueella Moldovassa; katsoo, että yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen antaneen Tiraspolin hallinnon 16. huhtikuuta 2014 esittämä pyyntö, että Venäjä tunnustaa Transnistrian itsenäiseksi valtioksi, on vaarallinen ja vastuuton teko; muistuttaa, että Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön niin sanottu kansanäänestys oli Moldovan perustuslain vastainen ja tämän vuoksi laiton; toistaa tukevansa täysin Moldovan alueellista koskemattomuutta ja kehottaa kaikkia osapuolia aloittamaan pikaisesti uudelleen vuoropuhelun 5+2-muodossa ja kehottaa vahvistamaan EU:n asemaa siten, että siitä tulee neuvottelukumppani, jotta kiistaan saadaan rauhanomainen ja pysyvä ratkaisu;

34.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Ukrainan, Georgian ja Moldovan presidenteille, hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0170.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0248.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0285.
(4)A/RES/68/262.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö