Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2699(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0436/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2014 - 9.13
CRE 17/04/2014 - 9.13

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0457

Priimti tekstai
PDF 229kWORD 79k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas
P7_TA(2014)0457RC-B7-0436/2014

2014 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos spaudimo Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimo (2014/2699(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos, dėl Rytų partnerystės ir dėl Ukrainos, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje(1) ir į 2014 kovo 13 d. rezoliuciją dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą(2),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo(3),

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2014 m. kovo 3 d. neeilinio posėdžio dėl Ukrainos išvadas ir į Užsienio reikalų tarybos 2014 m. kovo 17 d. ir 2014 m. balandžio 14 d. posėdžių išvadas,

–  atsižvelgdamas į valstybių ar vyriausybių vadovų pareiškimą dėl Ukrainos per Europos Vadovų Tarybos 2014 m. kovo 6 d. susitikimą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Ukrainos,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 28 ir 29 d. Vilniuje vykusio aukščiausiojo lygio susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 9 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją „Pastarojo meto įvykiai Ukrainoje. Grėsmės demokratinių institucijų veikimui“,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 2014 m. kovo 27 d. rezoliuciją „Ukrainos teritorinis vientisumas“(4),

–  atsižvelgdamas į Didžiojo septyneto (G7) vadovų per 2014 m. kovo 24 d. susitikimą Hagoje pateiktą bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2014 m. kovo 16 d. Krymo Autonominėje Respublikoje ir Sevastopolio mieste buvo surengtas neteisėtas ir nepateisinamas referendumas, kuris vykdytas kontroliuojant Rusijos pajėgoms; kadangi, nepaisydamos referendumo pasmerkimo tarptautiniu lygmeniu, Rusijos valdžios institucijos ir įstatymų leidėjai skubiai aneksavo Ukrainos pusiasalį, o tai yra tarptautinės teisės pažeidimas;

B.  kadangi keliomis pastarosiomis dienomis Rytų ir Pietų Ukrainoje vyko nedaug prorusiškų demonstracijų; kadangi prorusiški separatistai, kuriems daugeliu atveju vadovavo Rusijos specialiosios pajėgos, įsiveržė į vietos administracijos pastatus Charkove, Luhanske ir Donecke; kadangi šie separatistai, vadovaujami grupuotės „Rusijos sektorius“, užėmė vietos valdžios institucijų pastatą Donecke, paskelbė, kad sukuriama suvereni, nuo Kijevo nepriklausoma Donecko Liaudies Respublika, ir pareiškė, kad ne vėliau kaip 2014 m. gegužės 11 d. bus surengtas referendumas dėl regiono atsiskyrimo;

C.  kadangi 2014 m. balandžio 12 ir 13 d. gerai ginkluoti, nenustatytos tapatybės kaukėti asmenys, kuriems, kaip manoma, vadovavo Rusijos specialiosios pajėgos, per kelis koordinuotus išpuolius užpuolė ir užėmė policijos nuovadas ir valdžios institucijų pastatus Slovjansko, Kramatorsko, Krasnyj Lymano, Mariupolio ir Jenakijevės bei kituose Donecko regiono miestuose; kadangi per susidūrimus bent vienas pareigūnas žuvo, o keli buvo sužeisti;

D.  kadangi esama pavojaus, kad bet kokia tolesne smurtinio Rytų ir Pietų Ukrainos destabilizavimo eskalacija Rusija pasinaudos kaip apsimestiniu pretekstu tęsti karinę agresiją, užkirsti kelią prezidento rinkimams ir forsuoti Ukrainos pavertimą federacija ruošiantis ją padalinti;

E.  kadangi Rusija vis dar laiko dislokavusi daug kariniams veiksmams pasirengusių pajėgų Ukrainos ir Rusijos pasienyje nepaisant savo pažadų atitraukti karines pajėgas siekiant sumažinti įtampą; kadangi yra reali galimybė, kad Rusija gali bandyti pakartoti vadinamąjį Krymo scenarijų;

F.  kadangi Rusija ir toliau pažeidžia savo tarptautinius įsipareigojimus, pvz., prisiimtus pagal JT Chartiją, Helsinkio baigiamąjį aktą, Europos Tarybos statutą ir ypač 1994 m. Budapešto memorandumą dėl saugumo garantijų Ukrainai;

G.  kadangi ES patvirtino ekonominį paketą Ukrainai remti, į kurį taip pat įtraukta makrofinansinė pagalba ir autonominės prekybos priemonės; kadangi Ukraina jau baigia sudaryti susitarimą su Tarptautiniu valiutos fondu dėl pagalbos plano; kadangi su šiuo susitarimu susijusios sąlygos iki šiol neskelbiamos;

H.  kadangi šalies socialinė ir ekonominė padėtis ir toliau blogėja, inter alia, dėl Rusijos vykdomų destabilizavimo veiksmų ir taikomų prekybos apribojimų; kadangi plačiai paplitęs skurdas ir toliau yra viena iš svarbiausių socialinių ir ekonominių problemų Ukrainoje; kadangi remiantis naujausia JT ataskaita skurdo lygis Ukrainoje šiuo metu sudaro apie 25 proc., o 11 mln. žmonių uždirba mažiau nei nustatyta vietos socialiniais standartais;

I.  kadangi 2014 m. kovo 21 d. ES ir Ukraina pasirašė asociacijos susitarimo politines nuostatas ir prisiėmė įsipareigojimą kuo skubiau pasirašyti likusią susitarimo dalį, kuri apima išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę;

J.  kadangi būtini ryžtingi tarptautinės diplomatijos veiksmai visais lygmenimis ir derybų procesas siekiant sušvelninti padėtį, sumažinti įtampą, užkirsti kelią tam, kad krizė taptų nebevaldoma, ir rasti taikią išeitį; kadangi ES turi veiksmingai reaguoti, kad Ukrainai ir visoms kitoms Rytų kaimynystės šalims būtų sudarytos galimybės visapusiškai naudotis savo suverenitetu ir teise į teritorinį vientisumą be nederamo išorės spaudimo;

K.  kadangi iškart po Krymo aneksijos separatistinio Padniestrės regiono Moldovoje Aukščiausioji taryba nusiuntė oficialų prašymą Rusijos Federacijai apsvarstyti Padniestrės prijungimą;

L.  kadangi Rusija, pažeisdama pagrindines tarptautinės teisės normas ir principus, tebėra okupavusi Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos) regionus; kadangi faktiškai okupacinių pajėgų kontroliuojamuose regionuose vykdomas etninis valymas ir prievartiniai demografiniai pokyčiai ir minėtosios pajėgos atsakingos už žmogaus teisių pažeidimus šiuose regionuose;

M.  kadangi nuo 2014 m. balandžio 1 d. Rusija padidino Ukrainai taikomą dujų kainą nuo 268 JAV dolerių iki 486 JAV dolerių už tūkstantį kubinių metrų, vienašališkai panaikindama nuolaidą, kurią Ukraina gaudavo pagal Charkovo susitarimus, kuriais reglamentuojama Sevastopolio karinio jūrų laivyno bazės nuoma, ir pastarosiomis dienomis uždraudė įvežti Ukrainos pieno produktus į Rusijos teritoriją; kadangi Rusijos Federacija taip pat savavališkai taiko vienašalius prekybos apribojimus Gruzijos ir Moldovos produktams;

N.  kadangi nekyla jokių abejonių, kad Rusijos įvykdyta Krymo pusiasalio aneksija yra rimtas tarptautinės teisės pažeidimas, kuris žlugdo pasitikėjimą tarptautinėmis priemonėmis, įskaitant susitarimus dėl nusiginklavimo ir dėl branduolinių ginklų neplatinimo; kadangi naujos ginklavimosi varžybos galėtų dar labiau pabloginti padėtį; kadangi būtina užkirsti kelią tokiai pavojingai padėčiai, kuri lengvai gali tapti nekontroliuojama;

1.  kuo griežčiausiai smerkia Rytų ir Pietų Ukrainos destabilizavimo ir provokacijų eskalaciją; nepritaria bet kokių neteisėtų referendumų, panašių į Krymo referendumą, rengimui; perspėja, kad vis aktyvesniais destabilizavimo ir sabotažo veiksmais, vykdomais prorusiškų ginkluotų ir apmokytų separatistų, kurių veikla gerai koordinuojama ir kuriems vadovauja Rusijos specialiosios pajėgos, Rusija galėtų pasinaudoti kaip apsimestiniu pretekstu imtis karinių priemonių, užkirsti kelią prezidento rinkimams ir forsuoti prisijungimą prie federacijos ruošiantis padalinti Ukrainą;

2.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl greitai blogėjančios padėties ir kraujo praliejimo Rytų ir Pietų Ukrainoje; primygtinai ragina Rusiją nedelsiant atitraukti savo pajėgas, teikiančias paramą smurtaujantiems separatistams ir ginkluotoms kovotojų grupuotėms, kurios užėmė valdžios institucijų pastatus Slovjanske, Donecke ir kituose miestuose, nutraukti visus provokacinius veiksmus, kuriais siekiama kelti neramumus ir dar labiau destabilizuoti padėtį, atitraukti pajėgas nuo rytinės Ukrainos sienos ir siekti taikaus krizės sureguliavimo politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis; išreiškia savo visapusišką paramą Ukrainos vyriausybei ir solidarumą su ja, jai siekiant atkurti valdžią okupuotuose miestuose, palankiai vertina santūrius ir apgalvotus Ukrainos vyriausybės veiksmus, kurių iki šiol buvo imtasi dabartiniu krizės etapu, ir primena, kad Ukrainos valdžios institucijos turi visišką teisę naudoti visas reikiamas priemones, įskaitant savigynos teisę, kaip nurodyta JT Chartijos 51 straipsnyje; įspėja Rusiją nenaudoti Ukrainos teisėtos teisės ginti savo teritorinį vientisumą kaip preteksto pradėti plataus masto karinę invaziją;

3.  pakartoja, kad tvirtai remia Ukrainos ir visų Rytų partnerystės šalių suverenumą, teritorinį vientisumą ir politinę nepriklausomybę; vertina Rusijos agresijos aktus kaip sunkų tarptautinės teisės ir šios šalies tarptautinių įsipareigojimų, prisiimtų pagal JT Chartiją, Helsinkio baigiamąjį aktą, Europos Tarybos statutą ir 1994 m. Budapešto memorandumą dėl saugumo garantijų, taip pat dvišalių įsipareigojimų pagal 1997 m. dvišalę draugystės, bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį pažeidimą;

4.  pabrėžia, kad pastaruoju metu nebuvo jokių pranešimų apie Ukrainoje vykdomus išpuolius, bauginimus ar diskriminaciją, nukreiptus prieš Rusijos piliečius ar etninius rusus ar kitas mažumas, kaip patvirtino patikimi tarptautiniai stebėtojai, pvz., JT, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir Europos Taryba;

5.  yra įsitikinęs, kad Rusijos tvirtinimas, jog ji turi teisę naudoti visas priemones siekdama apsaugoti rusų mažumas trečiosiose šalyse, kurį savo 2014 m. kovo 18 d. kalboje išsakė prezidentas V. Putinas, neatitinka tarptautinės teisės nuostatų ir pažeidžia pagrindinius tarptautinės elgsenos XXI a. principus, taip pat kelia grėsmę pokarinei tvarkai Europoje; ragina Federacijos Tarybą nedelsiant panaikinti savo duotą įgaliojimą naudoti jėgą Ukrainos teritorijoje;

6.  pakartoja, jog būtina, kad ES ir jos valstybės narės, palaikydamos santykius su Rusija, reikštų vieningą poziciją; mano, jog dabartinėje situacijoje būtina, kad Taryba imtųsi griežtesnių antrojo lygmens sankcijų ir būtų pasirengusi nedelsiant taikyti trečiojo lygmens sankcijas (ekonomines sankcijas); be to, pakartoja savo raginimą Tarybai nedelsiant taikyti ginklų ir dvejopo naudojimo technologijų embargą;

7.  ragina imtis priemonių prieš Rusijos bendroves ir jų patronuojamąsias įmones, visų pirma energetikos sektoriuje, taip pat Rusijos investicijų ir turto ES atžvilgiu, be to, atlikti visų susitarimų su Rusija peržiūrą atsižvelgiant į galimybę sustabdyti jų galiojimą;

8.  primygtinai ragina ES remti Ukrainą tarptautinėse institucijose, visų pirma tarptautinėse teisminėse institucijose, jei ji nuspręstų iškelti bylą Rusijai dėl jos suverenumo ir teritorinio vientisumo pažeidimo;

9.  pabrėžia, kad Rusija turi skubiai pradėti konstruktyvų dialogą su dabartine teisėta Ukrainos vyriausybe, ir remia aktyvų ES dalyvavimą dedant diplomatines pastangas sušvelninti krizę; laukia ES vyriausiosios įgaliotinės, JAV valstybės sekretoriaus ir Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų keturšalio susitikimo ir tikisi, kad juo bus prisidedama prie įtampos mažinimo ir bus sudarytos sąlygos priimti išsamų ir ilgalaikį diplomatinį krizės sprendimą; tačiau pabrėžia, kad sprendimus dėl Ukrainos ateities gali priimti tik patys Ukrainos piliečiai, vykdydami demokratinį, integracinį ir skaidrų procesą;

10.  pažymi, kad Rusijos delegacijos balsavimo teisių suspendavimas Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje ir JT Generalinės Asamblėjos priimta rezoliucija, kuria Rusija smerkiama dėl Krymo aneksijos, yra aiškūs ženklai apie augančią Rusijos Federacijos izoliaciją tarptautiniu lygmeniu, į kurią Rusijos valdžios institucijos turėtų tinkamai atsižvelgti, jeigu Rusija nori išlikti patikima tarptautine veikėja;

11.  ragina Krymui ir jo separatistinei valdžiai pradėti taikyti ekonominius, prekybos ir finansinius apribojimus; mano, kad šie apribojimai turėtų būti skubiai įgyvendinti remiantis Komisijos atlikta Krymo aneksijos teisinių pasekmių analize;

12.  pakartoja savo susirūpinimą dėl totorių bendruomenės Kryme likimo ir asmenų, kurie priklauso ukrainiečių kalba kalbančiai bendruomenei, saugumo ir teisių; pabrėžia Rusijos Federacijos atsakomybę pagal Ketvirtąją Ženevos konvenciją apsaugoti visus civilius gyventojus okupuotose teritorijose;

13.  palankiai vertina ESBO specialios stebėsenos misijos, kurios užduotis – rinkti informaciją apie netipiškus karinius veiksmus ir provokacijas, kuriomis siekiama destabilizuoti padėtį, taip pat stebėti žmogaus teisių ir mažumų teisių padėtį Ukrainoje, vykdymą ir ragina ją išplėsti; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad vykdant misija negalima saugia patekti į Krymą, kur buvo įvykdyta įvairių žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant smurtą prieš žurnalistus ir jų šeimas; apgailestauja dėl to, kad šiuo metu taip pat pranešama apie išpuolius prieš žurnalistus Rytų Ukrainoje;

14.  be to, ragina, kad rinkimus atidžiai stebėtų gausi ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro, taip pat Parlamento ir ES rinkimų stebėjimo misija; ragina 2014 m. gegužės 25 d. prezidento rinkimus surengti visiškai laikantis tarptautinių standartų; nepritaria bet kokiam išorės spaudimui, kuris daromas siekiant atidėti šiuos rinkimus;

15.  palankiai vertina Ukrainos vyriausybės ketinimą surengti pirmalaikius parlamento rinkimus;

16.  iš esmės palankia vertina idėją surengti nacionalinį referendumą dėl būsimo Ukrainos statuso ir teritorinės sandaros, kaip savo 2014 m. balandžio 14 d. per televiziją transliuotame kreipimesi pasiūlė laikinasis prezidentas Oleksandras Turčynovas;

17.  palankiai vertina neseniai priimtą Ukrainos parlamento rezoliuciją, kuria raginama nedelsiant nuginkluoti visas neteisėtas savigynos pajėgas, ir laukia jos įgyvendinimo;

18.  palankiai vertina Tarybos pasiryžimą padėti Ukrainai vykdyti civilinės saugos sektoriaus reformą ir teikti paramą siekiant užtikrinti policijos darbą ir teisinės valstybės principo įgyvendinimą, taip pat išnagrinėti visas galimybes, įskaitant galimą BSGP misiją bei ES stebėsenos misijos galimybę;

19.  reiškia tvirtą paramą Ukrainai ir jos gyventojams šiuo sudėtingu laikotarpiu; palankiai vertina tai, kad pasirašyti asociacijos susitarimo politiniai skyriai ir pradėtos taikyti vienašalės prekybos priemonės; ragina kuo greičiau, prieš baigiant galioti vienašalėms prekybos priemonėms, pasirašyti visus asociacijos susitarimo (išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo) skyrius;

20.  palankiai vertina Ukrainos vyriausybės pareiškimą dėl plataus užmojo ekonominių ir socialinių reformų darbotvarkės ir atkreipia dėmesį į tai, kad nepaprastai svarbu šią darbotvarkę greitai įgyvendinti siekiant stabilizuoti ir sutvarkyti kritinę finansinę šalies padėtį; palankiai vertina tarptautinių finansų įstaigų ir ES sprendimą teikti Ukrainai nemažą trumpalaikę ir ilgalaikę finansinę pagalbą; primena, kad reikia surengti ir koordinuoti tarptautinę paramos teikėjų konferenciją, kurią turėtų sušaukti Komisija ir kuri turėtų įvykti kuo greičiau;

21.  remia ES nustatytas sąlygas dėl labai reikalingų struktūrinių reformų, kurios padės sukurti palankesnes sąlygas tvariam ekonomikos augimui, pagerinti viešųjų finansų valdymą, sukurti socialinio saugumo tinklą ir kovoti su korupcija; ragina užtikrinti ES lėšų panaudojimo skaidrumą ir veiksmingą Komisijos vykdomą stebėseną;

22.  atkreipia dėmesį į sudėtingą šalies ekonominę ir socialinę padėtį; ragina imtis priemonių, kurios papildytų struktūrines reformas ir kuriomis būtų siekiama švelninti esamą padėtį, ypač atsižvelgiant į pažeidžiamiausias gyventojų grupes;

23.  ragina Ukrainą ir toliau įgyvendinti savo politinių reformų, visų pirma konstitucinės reformos, programą, dėl kurios turėtų plačiu mastu ir išsamiai diskutuoti visos Ukrainos visuomenės dalys; palankiai vertina Ukrainos vyriausybės pasiryžimą vykdyti savo įsipareigojimus siekiant užtikrinti atstovaujamąjį valdymo struktūrų pobūdį atsižvelgiant į regioninę įvairovę, garantuoti visapusišką nacionalinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugą, šalies teisės aktus dėl nediskriminavimo suderinti su ES standartais, ištirti visus žmogaus teisių pažeidimus ir smurtinius veiksmus ir kovoti su ekstremizmu;

24.  palankiai vertina Komisijos sprendimą sukurti Paramos Ukrainai grupę, kuri imsis veiksmų Europos reformų darbotvarkės įgyvendinimo srityje;

25.  remia Ukrainos vyriausybės pastangas, glaudžiai bendradarbiaujant su ESBO ir Europos Taryba, užtikrinti, kad būtų tinkamai gerbiamos teisėtos rusakalbių gyventojų ir kitų kultūrinių, tautinių ir kalbinių mažumų grupių teisės, vadovaujantis Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijos ir Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos nuostatomis;

26.  pakartoja savo raginimą sudaryti nepriklausomą komisiją, kuri tirtų šaudymo Kijeve atvejus ir tragiškus įvykius Maidano aikštėje ir kurioje dalyvautų pakankamai tarptautinių atstovų bei kurią prižiūrėtų Europos Tarybos tarptautinė patariamoji komisija; palankiai vertina tai, kad į šią komisiją paskirta trečioji šalis ir kad 2014 m. balandžio 9 d. buvo surengtas pirmasis jos posėdis;

27.  teigiamai vertina tai, kad buvo pasirašytos asociacijos susitarimo politinės nuostatos, ir tikisi, jog bus nedelsiant pradėtos taikyti autonominės prekybos lengvatos, kurias patvirtino ES siekdama užpildyti spragą iki likusios susitarimo dalies, kuri apima išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę, pasirašymo;

28.  palankiai vertina pradines priemones, kurias patvirtino Komisija siekdama sudaryti sąlygas Ukrainai įveikti energetikos krizę tuo atveju, jeigu Rusija nutrauktų dujų tiekimą į šią šalį, ir primygtinai ragina Tarybą ir Komisiją padėti Kijevui išspręsti ilgalaikį jo ir Maskvos ginčą dėl dujų ir remti Kijevą; pabrėžia, kad skubiai būtina numatyti tvirtą bendrą energetinio saugumo politiką (sukurti Energetikos sąjungą), siekiant sumažinti ES priklausomybę nuo Rusijos tiekiamos naftos ir dujų, įskaitant energijos teikimo įvairinimą, visišką trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio įgyvendinimą ir galimybę pririekus sustabdyti dujų importą; mano, kad dujotiekis „South Stream“ neturėtų būti statomas ir kad turėtų būti užtikrinti kiti tiekimo šaltiniai; yra įsitikinęs, kad dėl ES pagalbos Ukrainai siekiant užtikrinti tiekimą reversiniais srautais, toliau įvairinant tiekimo šaltinius, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir veiksmingas sąsajas su ES, padidės Ukrainos galimybės atsilaikyti prieš politinį ir ekonominį spaudimą; atsižvelgdamas į tai primena apie strateginį Energijos bendrijos, kuriai 2014 m. pirmininkauja Ukraina, vaidmenį;

29.  ragina Tarybą leisti Komisijai nedelsiant paspartinti vizų režimo liberalizavimo procesą Ukrainos atžvilgiu, kad būtų galima palaipsniui pereiti prie bevizio režimo, kaip Moldovos atveju; kol kas ragina ES ir valstybių narių lygmeniu nedelsiant pradėti taikyti laikinas, labai paprastas ir nebrangias vizų išdavimo procedūras;

30.  pabrėžia, jog reikia tinkamai atsižvelgti į Rusijos susirūpinimą dėl ES asociacijos su Ukraina ir kitomis Rytų kaimynėmis proceso ir šį procesą jai paaiškinti, kad nereikėtų nerimauti dėl naujų geopolitinių skiriamųjų linijų Europos žemyne; pabrėžia, kad kiekviena šalis gali pati rinktis savo politinį kelią, bet ES, bendraudama su Rytų partnerėmis, siekia skleisti gerovę ir didinti politinį stabilumą, o dėl to pati Rusijos Federacija galiausiai gaus naudos;

31.  pakartoja, kad asociacijos susitarimas su Ukraina ir kitomis Rytų partnerystės šalimis – tai ne galutinis tikslas palaikant tų šalių ir ES santykius; todėl atkreipia dėmesį į tai, kad pagal ES sutarties 49 straipsnį Gruzija, Moldova ir Ukraina, kaip bet kuri Europos valstybė, turi Europos perspektyvą ir gali pateikti paraišką dėl narystės Sąjungoje, jei jos vadovaujasi demokratijos principais, gerbia pagrindines laisves, taip pat žmogaus ir mažumų teises ir užtikrina teisinės valstybės principo laikymąsi;

32.  ragina Tarybą pasirašyti ES ir jos valstybių narių bei atitinkamai Moldovos ir Gruzijos asociacijos susitarimus ir išsamius ir visapusiškus laisvosios prekybos susitarimus; reiškia pritarimą pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl ES ir Moldovos ir ES ir Gruzijos asociacijos susitarimų laikino taikymo nuo jų pasirašymo momento; primygtinai ragina Europos Sąjungos Tarybos generalinį sekretoriatą sutrumpinti po asociacijos susitarimo pasirašymo atliekamų notifikavimo procedūrų terminus, kad susitarimas galėtų būti pradėtas laikinai taikyti kuo greičiau po pasirašymo; praneša apie savo ketinimą tuo atveju, jei visi reikalavimai bus tenkinami ir asociacijos susitarimai bus pasirašyti, kuo greičiau (dar iki šios Komisijos kadencijos pabaigos) pradėti ES ir Moldovos ir ES ir Gruzijos asociacijos susitarimų visiško ratifikavimo procedūrą; ragina skirti toms šalims reikiamą papildomą finansinę pagalbą; be to, ragina palaikyti nuoširdų ir atvirą dialogą su Rusijos Federacija, siekiant dėti visas pastangas, kad būtų plėtojama sąveika, kuria būtų siekiama teikti naudą Rytų partnerystės šalims;

33.  išreiškia ypatingą susirūpinimą dėl vėl kilusio nestabilumo separatistiniame Padniestrės regione Moldovoje; mano, kad savavališkai pasiskelbusių valdžios institucijų Tiraspolyje naujai pateiktas 2014 m. balandžio 16 d. prašymas dėl to, kad Padniestrė būtų Rusijos pripažinta kaip nepriklausoma valstybė yra pavojingas ir neatsakingas žingsnis; primena, kad autonominėje Gagauzijos srityje vykęs vadinamasis referendumas buvo surengtas nesilaikant Moldovos Konstitucijos, todėl yra neteisėtas; pakartoja, kad visiškai remia Moldovos teritorinį vientisumą, ir ragina visas šalis skubiai atnaujinti dialogą pagal 5+2 sistemą bei ragina padidinti ES vaidmenį suteikiant jai derybų partnerės statusą, siekiant taikaus ir ilgalaikio klausimo išsprendimo;

34.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos prezidentams, vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0170.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0248.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0285.
(4) A/RES/68/262.

Teisinė informacija - Privatumo politika