Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2989(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0367/2014

Pateikti tekstai :

B7-0367/2014

Debatai :

PV 17/04/2014 - 7
CRE 17/04/2014 - 7

Balsavimas :

PV 17/04/2014 - 9.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0458

Priimti tekstai
PDF 230kWORD 76k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
Derybos dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo
P7_TA(2014)0458B7-0367/2014

2014 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo klausimu (2013/2989(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) trišalę principų deklaraciją dėl daugiašalių įmonių ir socialinės politikos,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 14 d. Dohoje vykusioje ketvirtojoje PPO ministrų konferencijoje priimtą ministrų deklaraciją ir visų pirma į jos 44 dalies nuostatas dėl specialiojo ir diferencinio režimo,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. EB ir Vietnamo Socialistinės Respublikos (toliau ‒ Vietnamas) bendradarbiavimo susitarimą ir į 2012 m. birželio 27 d. pasirašytą naują partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 4 d. Komisijos komunikatą „Globalioji Europa: konkuravimas pasaulyje. ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis“ (COM(2006)0567),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl TRIPS ir galimybės įsigyti vaistų(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl pasaulinės Europos. Išoriniai konkurencingumo aspektai(2),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 23 d. Tarybos derybinius nurodymus, kuriais Komisija įgaliojama derėtis dėl laisvosios prekybos susitarimo su Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalimis,

–  atsižvelgdamas į Vietnamo strateginį dokumentą (2007–2013 m.)(3),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Vietnamo, visų pirma 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių Kambodžoje, Laose ir Vietname(4) ir 2013 m. balandžio 18 d. rezoliuciją dėl Vietnamo, ypač saviraiškos laisvės(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl būsimosios Europos tarptautinės investicijų politikos(7),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „Prekyba, augimas ir tarptautinė arena. Prekybos politika – svarbiausia ES 2020 m. strategijos sudėtinė dalis“ (COM(2010)0612),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl naujos Europos prekybos politikos pagal strategiją Europa 2020(8),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl kliūčių prekybai ir investicijoms(9),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 21 d. Komisijos komunikatą „2012 m. prekybos ir investavimo kliūčių ataskaita“ (COM(2012)0070),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio mėn. plenarinėje sesijoje paskelbtą Komisijos pareiškimą dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi taisyklėmis grindžiama daugiašalė prekybos sistema, sukurta pasitelkus Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), yra pati tinkamiausia sistema siekiant reguliuoti ir skatinti atvirą ir sąžiningą prekybą ir kadangi daugiašalės derybos netrukdo sudaryti dvišalių PPO+ susitarimų, kurie gali jas papildyti;

B.  kadangi Komisijos derybiniai nurodymai dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo yra pridėti prie 2007 m. balandžio 23 d. Tarybos leidimo pradėti derybas dėl laisvosios prekybos susitarimo su Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalimis ir grindžiami Tarybos patvirtintu apimties nustatymo dokumentu, kuriame apibrėžti bendri abiejų derybų šalių tikslai, būtent tikslas sustiprinti esamus dvišalius prekybos santykius; primena, kad pradinis tikslas buvo derėtis dėl laisvosios prekybos susitarimo su ASEAN regionu; todėl palankiai vertina galimybę su ASEAN regiono šalimis derėtis dėl visapusiškų susitarimų, kurie būtų svarbūs žingsniai siekiant galutinio tikslo – ateityje sudaryti tarpregioninį laisvosios prekybos susitarimą;

C.  kadangi derybos dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo (LPS) oficialiai pradėtos 2012 m. birželio 26 d. Briuselyje ir kadangi po penkto derybų raundo 2013 m. lapkričio 8 d. abi derybų šalys įsipareigojo imtis bendrų veiksmų, siekdamos iki 2014 m. pabaigos užbaigti derybas;

D.  kadangi ES ir Vietnamo prekybos santykiai įtvirtinti pagal 2012 m. birželio 27 d. pasirašytą partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo užtikrinama veiksminga dvišalių prekybos ir investicijų santykių sistema;

E.  kadangi ES ir Vietnamas gerai išplėtojo dialogą žmogaus teisių klausimais; kadangi šio dialogo pagrindu reikėtų dėti visas pastangas padedant užkirsti kelią padėties žmogaus teisių apsaugos srityje prastėjimui Vietname; kadangi žmogaus teisės turėtų būti laikomos esminiu ES prekybos politikos elementu; kadangi ES pagal savo strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje atlikdama poveikio vertinimą yra įsipareigojusi taip pat atsižvelgti į žmogaus teises, įskaitant didelį poveikį ekonomikai, visuomenei ir aplinkai darančių prekybos susitarimų poveikio vertinimus;

F.  kadangi Vietnamas išgyveno sėkmingą dešimtmetį, kai BVP nenutrūkstamai augo po maždaug 8 proc. per metus, ir dėl to 2007 m. sausio 11 d. jis pagaliau buvo priimtas į PPO ir kadangi po to ši šalis patyrė neigiamą pasaulinio ekonomikos nuosmukio poveikį, dėl kurio smarkiai sumažėjo eksporto augimas, tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautai ir iš užsienio pervedamų pinigų sumos;

G.  kadangi pastaruosius dešimt metų ES prekybos su Vietnamu balansas buvo neigiamas ir tai vėl galima paaiškinti 2013 m. antrojo ketvirčio rezultatais: visa prekybos apimtis sudarė 13,4 mlrd. EUR, iš jų 10,5 mlrd. EUR teko ES importui iš Vietnamo, o ES eksportui į Vietnamą ‒ 2,8 mlrd. EUR; kadangi tai yra smarkus sumažėjimas palyginti su 2012 m. duomenimis, kai visa tų metų prekybos apimtis siekė 23,871 mlrd. EUR, iš jų 18,520 mlrd. EUR teko ES importui iš Vietnamo, o ES eksportui į Vietnamą – 5,351 mlrd. EUR;

H.  kadangi drabužių ir tekstilės pramonė yra ne tik pagrindinis Vietnamo oficialaus sektoriaus užimtumo šaltinis, kuriame tiesiogiai dirba daugiau kaip du milijonai darbuotojų, bet ir didžiausias eksporto sektorius; kadangi antrame pagal dydį eksportui skirtame gamybos ‒ elektroninių prietaisų surinkimo – sektoriuje dirba maždaug 120 000 asmenų;

I.  kadangi Vietnamas iki šiol yra ratifikavęs tik 5 iš 8 pagrindinių TDO konvencijų; kadangi jis nėra ratifikavęs TDO konvencijos Nr. 87 dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo, Konvencijos Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo ar Konvencijos Nr. 105 dėl priverstinio darbo panaikinimo;

J.  kadangi Vietnamas, kuris naudojasi ES bendrąja lengvatų sistema, yra 32-as pagal apimtį ES prekybos partneris ir 5-as pagal dydį partneris iš ASEAN šalių, o ES pagal apimtį yra antra po Kinijos ir JAV lenkianti Vietnamo prekybos partnerė ir taip pat didžiausias Vietnamo TUI šaltinis, kurio investicijos 2012 m. sudarė 6,5 proc. visų Vietnamo TUI; kadangi vis dėlto Vietnamo TUI į ES galimybės tebelieka iš esmės neišnaudotos;

K.  kadangi abi derybų šalys tikisi didelės naudos panaikindamos tarifines ir netarifines prekybos kliūtis ir kadangi abi šalys turėtų siekti gerų rezultatų liberalizuodamos prekybą paslaugomis ir įsisteigimą, taip pat sukurti sistemą, skirtą intelektinės nuosavybės teisėms, įskaitant patentus ir dizainą, prekių ar paslaugų ženklus, autorių ir panašias teises bei geografines nuorodas, įskaitant žemės ūkio ir maisto produktų kilmės ženklus, tinkamai apsaugoti, įgyvendinti ir užtikrinti;

L.  kadangi abi derybų šalys turėtų bendromis jėgomis užtikrinti ir skatinti teisėtą prekybą vaistais (patentuotais ir generiniais), laikydamosi Susitarimo dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), nuostatų ir atsižvelgdamos į jos lankstumo galimybes;

M.  kadangi abi derybų šalys turėtų ir toliau taikyti prekybos apsaugos priemones visiškai laikydamosi galiojančių PPO taisyklių, kad nebūtų naudojamasi PPO ginčų sprendimo sistema, ir turėtų susitarti dėl veiksmingos dvišalės apsaugos sąlygos ar lygiaverčio mechanizmo, kad jų atitinkami pramonės subjektai būtų tinkamai apsaugoti nuo žalos ar žalos grėsmės dėl smarkiai padidėjusio importo, ypač jų atitinkamuose jautriuose sektoriuose, kurie buvo nustatyti kiekvienoje iš šalių atliktame poveikio vertinime;

1.  palankiai vertina tebedaromą derybų dėl LPS pažangą, visų pirma susijusią su skyriais dėl muitinės formalumų ir prekybos palengvinimo, techninių kliūčių prekybai ir konkurencijai ir tai, kad Komisija reguliariai informuoja Parlamentą apie su šiais klausimais susijusią padėtį; primena, kad Parlamento pritarimas LPS yra privalomas(10) ir kad Komisija ir Taryba neturėtų siūlyti jokio laikino LPS taikymo negavusios Parlamento pritarimo;

2.  laikosi tvirtos nuomonės, kad pagarba darbuotojų ir profesinių sąjungų teisėms turi būti esminis visų ES su trečiosiomis šalimis pasirašomų prekybos susitarimų elementas; ragina Vietnamo vyriausybę laikytis visų jos įsipareigojimų pagal jos ratifikuotas pagrindines TDO konvencijas ir nedelsiant ratifikuoti bei įgyvendinti kitas pagrindines konvencijas; pakartoja, kad darbuotojų ir profesinių sąjungų teisės turi būti visuotinės ir taikomos visiems darbuotojams, taip pat ir tiems, kurie dirba specialiosiose ekonominėse zonose;

3.  tikisi, kad prieš sudarant LPS, kuris turi atitikti PPO taisykles ir įpareigojimus, Taryba ir Komisija visapusiškai atsižvelgs į šioje rezoliucijoje išreikštus Parlamento prašymus; mano, jog sėkmingai sudariusios LPS abi derybų šalys gautų vienodos naudos ir jose būtų sudarytos palankios sąlygos kurti ir išsaugoti darbo vietas;

4.  ragina abi derybų šalis visapusiškai laikytis savo PPO įsipareigojimų liberalizuojant prekybą; tuo pačiu pabrėžia jų įsipareigojimą atsisakyti bet kokių su PPO nesuderinamų priemonių ir praktikos siekiant šio plataus masto susitarimo;

5.  vertina teigiamas perspektyvas, nurodytas apimties nustatymo dokumente, iš kurio matyti, jog dėl LPS padidėtų visas ES ir Vietnamo eksportas ir importas ir atsirastų galimybės tolesniems TUI srautams; todėl ragina Vietnamą iš esmės panaikinti ir vidutinį galimybės patekti į ne žemės ūkio produktų rinką tarifą, ir žemės ūkio tarifus;

6.  vis dėlto pabrėžia tai, kad, atsižvelgiant į asimetrijos laipsnį ir numačius tinkamus pereinamuosius laikotarpius, pramoninės prekybos srityje reikėtų siekti abipusiškai visiškai panaikinti muitus ir kad reikėtų riboti ir peržiūrėti bet kokias galimas šio tikslo išimtis; mano, kad muitus reikėtų panaikinti ir abiems šalims svarbiuose sektoriuose;

7.  ragina abi derybų šalis gerbti viena kitos teisę reguliuoti, be kita ko, viešųjų paslaugų teikimą ir užtikrinti, kad atitinkamos jų taisyklės nepagrįstomis netarifinėmis kliūtimis netrukdytų dvišalei prekybai; todėl ragina ES ir Vietnamą nustatyti veiksmingus tarpininkavimo metodus, kad geriau suderinant tarptautinius standartus arba užtikrinant jų laikymąsi būtų užkirstas kelias nepagrįstoms prekybos reguliavimo kliūtims ir šalinamos esamos kliūtys;

8.  mano, jog Komisija turėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad būtų užtikrinta, jog būsimo susitarimo nauda būtų susijusi su tvirtomis ir įvykdomomis tikrinimo priemonėmis, kurias taikant būtų užtikrinta, kad susitarimas būtų naudingas tik ES ir Vietnamo gamintojams, visapusiškai paisantiems preferencinių kilmės taisyklių, dėl kurių būtų sutarta derybose; taip pat ragina supaprastinti ES prekių kilmės taisykles išlaikant dabartinės sistemos griežtumą, siekiant užtikrinti, kad jas ekonominės veiklos vykdytojams ir muitinių administracijoms būtų lengviau taikyti ir kad jie iš tarifų panaikinimo galėtų gauti visapusiškos naudos;

9.  pripažįsta, kad Vietnamas aktyviai suinteresuotas liberalizuoti Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) 4 būdą ir sudaryti savitarpio pripažinimo susitarimus, pagal kuriuos būtų pripažįstamos Vietnamo ir ES piliečių profesinės kvalifikacijos, ir kad ES aktyviai suinteresuota liberalizuoti daugelio 1, 2 ir 3 būdų paslaugų patekimą į rinką ir nacionalinį vertinimą; laikosi nuomonės, jog būtina atsižvelgti į ES aktyvius interesus pagal 4 būdą suteikiant leidimą laikinai viešėti reikalingiems kvalifikuotiems specialistams ir sudarant sąlygas tokioms viešnagėms išskirti iš nacionalinės darbuotojų užsieniečių kiekvienos šalies darbo rinkoje politikos;

10.  ragina ES ir Vietnamą sudarant LPS susitarti dėl teisingos ir nešališkos tvarkos, taikytinos visiems investuotojams ir paslaugų teikėjams bankininkystės, draudimo, teisės, apskaitos, transporto ir paskirstymo paslaugų sektoriuose, įskaitant didmeninės prekybos ir mažmeninės prekybos sektorius; primena, kad finansinių paslaugų srityje taip pat itin svarbu užtikrinti tinkamą politikos kryptį siekiant sumažinti sisteminę riziką, kovoti su pinigų plovimu ir užtikrinti kuo aukštesnio lygio vartotojų apsaugą, taip pat užtikrinti, kad vietos ir užsienio investuotojai ir paslaugų teikėjai laikytųsi sąžiningos konkurencijos taisyklių, be kita ko, sumažinus arba visiškai panaikinus kapitalo ribojimą ir panaikinus steigimosi ir licencijų įsigijimo apribojimus; rekomenduoja, kad Komisija derybose susitartų dėl tvirtų ir privalomų nuostatų dėl skaidrumo ir sąžiningos konkurencijos, kad vienodos sąlygos būtų taikomos privačioms ir valstybinėms įmonėms;

11.  dar kartą ragina Vietnamą parengti tinkamus duomenų apsaugos teisės aktus, kad jam būtų galima suteikti šalies, užtikrinančios tinkamo lygio apsaugą, statusą nesudarant kliūčių naudotis Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba lankstumo galimybėmis ir tokiu būdu būtų sudarytos sąlygos perduoti asmens duomenis iš ES remiantis ES teisės aktais ir jų laikantis bei būtų paskatinti abipusiai duomenų srautai ir prekyba susijusiomis paslaugomis, pvz., elektroninė prekyba;

12.  ragina Komisiją ir Vietnamo valdžios institucijas susitarti dėl veiksmingų ir skaidrių viešųjų pirkimų sistemų, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija tarp privačių ir valstybinių įmonių sudarant viešojo pirkimo sutartis, ir užtikrinti didžiausią įmanomą aprėptį įtraukiant viešojo sektoriaus įmones, kartu deramai atsižvelgiant į abiejų šalių jautrius aspektus ir poreikius;

13.  ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų rečiau naudojamasi subsidijomis ir kitomis lengvatomis, pavyzdžiui, Vietnamo valstybinėms įmonėms ir šalies bendrovėms taikomos palankios sąlygos, dėl kurių iškraipoma konkurencija su Europos Sąjungos bendrovėmis, visų pirma tuose sektoriuose, kurie yra svarbūs Vietnamo eksporto politikos sektoriai, ir kad tokių subsidijų ir lengvatų naudojimas būtų nuolat prižiūrimas; taip pat ragina Komisiją susitarti dėl drausminamųjų priemonių siekiant užtikrinti ES ir Vietnamo viešiesiems ir privatiesiems rinkos dalyviams vienodas sąlygas;

14.  mano, jog ypatingą dėmesį sudarant LPS reikėtų skirti verslo galimybių mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) plėtojimui, ir kad reikėtų skatinti MVĮ investicijas ir investicijas į jas siekiant padėti finansuoti rinka grindžiamus vietos projektus ir bendrąsias įmones atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir prekybos aplinkos apsaugos prekių ir technologijų srityse; ragina Europos investuotojams užtikrinti skaidresnę ir lengviau prognozuojamą teisinę sistemą Vietname ir sąžiningas Vietnamo ir Europos įmonių konkurencijos sąlygas;

15.  ragina abi derybų šalis užtikrinti, kad būtų pasiekti geri LPS rezultatai liberalizuojant prekybą gamybos srityje užtikrinant veiksmingą intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant patentus ir dizainą, prekių ženklus, autorių ir panašias su įvairiomis pagamintomis prekėmis susijusias teises, įgyvendinimą ir užtikrinimą;

16.  mano, kad laisvosios prekybos susitarime turėtų būti atsižvelgiama į prekybos žemės ūkio ir žuvininkystės produktais jautrius aspektus, tačiau tai neturėtų užkirsti kelio abiems šalims atverti papildomumo sektorių rinkas, ir pabrėžia, kad suteikiant galimybę patekti į naujas rinkas būtina nuodugniai užtikrinti intelektinės nuosavybės apsaugą, kuri taip pat būtų taikoma geografinėms nuorodoms, įskaitant žemės ūkio ir maisto produktų kilmės žymėjimą, o taip pat ir sanitarinių bei fitosanitarinių priemonių taikymą atsižvelgiant į gamintojų ir vartotojų interesus; atkakliai tvirtina, kad jokie susitarimo aspektai neturi varžyti galimybių už prieinamą kainą įsigyti generinių vaistų;

17.  ragina susitarti dėl skaidraus ir veiksmingo tarpvalstybinių ginčų sprendimo ir, jei taikytina, į LPS įtraukti investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo nuostatas siekiant užtikrinti deramą investicijų apsaugą ir sulaikyti investuotojus nuo nepagrįstų ieškinių teikimo; laikosi nuomonės, kad visi investuotojų ir valstybių ginčų sprendimo mechanizmai turėtų būti kiek įmanoma labiau grindžiami Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos ar Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) taisyklėmis arba bet kokiomis kitomis tarpusavyje susitartomis taisyklėmis laikantis tarptautinių normų ir susitarimų, ir jiems turėtų būti sukurta atitinkama teisinė sistema ir taikomi griežti skaidrumo kriterijai;

18.  ragina užtikrinti, kad investicijų susitarimu nebūtų apribota pažanga ratifikuojant ir visapusiškai įgyvendinant tarptautines žmogaus teises, TDO konvencijas ir abiejų šalių sudaromus daugiašalius susitarimus aplinkosaugos srityje

19.  teikia pirmenybę gyvūnų gerovės standartų įtraukimui į LPS skyrių dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių arba lygiaverčių įgyvendinamų nuostatų įtraukimui į atskirą skyrių;

20.  tikisi, kad į LPS bus įtrauktas privalomas ir įgyvendinamas tvaraus vystymosi skyrius, kuris atitiktų bendrą ES ir Vietnamo įsipareigojimą skatinti pagarbą tarptautiniams susitarimams žmogaus teisių srityje, pagrindinėms aštuonioms TDO konvencijoms ir pagrindiniams daugiašaliams aplinkosaugos susitarimams, pvz., Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES), jų laikymąsi ir laikymosi užtikrinimą, taip pat įtrauktos pažeidimų atvejais taikytinos priemonės, numačius ekonominiams, socialiniams ir aplinkos apsaugos suinteresuotiesiems subjektams atstovaujančių nepriklausomų pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą stebint derybas dėl LPS ir gyvendinant tvaraus vystymosi skyriaus nuostatas bei vykdant jo stebėseną, ir kad įmonės bus skatinamos taikyti įmonių socialinės atsakomybės praktiką pagal tarptautiniu mastu sutartus principus ir priemones, pvz., EBPO rekomendaciją daugiašalėms įmonėms ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, taip pat JT atsakingo investavimo ir ataskaitų teikimo principus, ir bus skirtas dėmesys neišspręstiems klausimams, pvz., ūkinės paskirties ir laukinių gyvūnų gerovė;

21.  prašo, kad tokiame tvaraus vystymosi skyriuje būtų numatytas tarp LPS ir partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo nustatytas institucinis ir teisinis ryšys, kad būtų nustatyta galimybė sustabdyti LPS įgyvendinimą rimtų žmogaus teisių pažeidimų atveju;

22.  ragina Komisiją taikyti sąlygomis pagrįstą požiūrį, kad laisvos prekybos susitarimo pasirašymas būtų siūlomas mainais į konkrečią pažangą žmogaus teisių ir kitų pagrindinių teisių srityse;

23.  gerai vertina socialinę ir ekonominę pažangą, kurią Vietnamas padarė vykdydamas Doi Moi reformą, ir remia šalies nuolatines pastangas toliau gerinti socialinę padėtį; todėl sveikina Vietnamą dėl to, kad ASEAN parėmė jo kandidatūrą į Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybą 2014‒2016 m. laikotarpiui, ir kad Vietnamo vyriausybė 2013 m. rugpjūčio 27 d. nusprendė pateikti neoficialų dokumentą dėl savanoriškų pasižadėjimų ir įsipareigojimų prisidėti prie žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos tokiu būdu skatindama tvarią plėtrą šalies teritorijoje ir jos partnerių atžvilgiu; ragina Vietnamo vyriausybę sistemingai laikytis savų pažadų ir įsipareigojimų, kad būtų veiksmingai užkirstas kelias žmogaus teisių pažeidimams ir blogėjančiai padėčiai pagrindinių laisvių srityje ir kad tokia padėtis būtų ištaisyta;

24.  pabrėžia, kad žmogaus teisės, demokratija ir saugumas yra itin svarbūs bendrų ES ir Vietnamo santykių aspektai; todėl ragina abi šalis užtikrinti, kad vyktų aktyvus dialogas dėl neišspręstų klausimų, ypatingą dėmesį skiriant piliečių ir žiniasklaidos žodžio laisvei bei religijos laisvei;

25.  ragina Komisiją kiek įmanoma greičiau atlikti žmogaus teisių poveikio vertinimą, kaip to paprašė Parlamentas savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliucijoje dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose(11), kad būtų užtikrinti aiškūs prekybos rodikliai, grindžiami žmogaus teisėmis ir aplinkos apsaugos bei socialiniais standartais ir atitinkantys JT specialaus pranešėjo teisės į maistą klausimais pranešimą;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir Vietnamo vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 175 E, 2008 7 10, p. 591.
(2) OL C 102 E, 2008 4 24, p. 128.
(3) http://eeas.europa.eu/sp/index_en.htm#V
(4) OL C 285 E, 2006 11 22, p. 129.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0189.
(6) OL C 99 E, 2012 4 3, p. 31.
(7) OL C 296 E, 2012 10 2, p. 34.
(8) OL C 56 E, 2013 2 26, p. 87.
(9) OL C 168 E, 2013 6 14, p. 1.
(10) SESV 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunktis.
(11) OL C 99 E, 2012 4 3, p. 31.

Teisinė informacija - Privatumo politika