Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2694(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0399/2014

Keskustelut :

PV 17/04/2014 - 13.1
CRE 17/04/2014 - 13.1

Äänestykset :

PV 17/04/2014 - 14.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0460

Hyväksytyt tekstit
PDF 126kWORD 47k
Torstai 17. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
Pakistan: viimeaikaiset vainoamistapaukset
P7_TA(2014)0460RC-B7-0399/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. huhtikuuta 2014 Pakistanista: viimeaikaiset vainot (2014/2694(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Pakistanin ihmisoikeuksista ja demokratiasta ja erityisesti 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Pakistanin alueellisesta roolista ja poliittisista suhteista unioniin(1), 10. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman äskettäisestä kristittyihin kohdistetusta väkivallasta ja vainoamisesta, etenkin Peshawarissa(2), 10. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Pakistanista ja erityisesti Shahbaz Bhattin murhasta,(3) 20. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman kristittyjen tilanteesta ja uskonnonvapaudesta(4) ja 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman uskonnonvapaudesta Pakistanissa(5),

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 18 artiklan,

–  ottaa huomioon EU:n varapuheenjohtajan / korkean edustajan Catherine Ashtonin 23. syyskuuta 2013 kristittyjen yhteisöön kohdistuneesta hyökkäyksestä Peshwarissa ja 2. maaliskuuta 2011 Shahbaz Bhattin murhasta antamat julkilausumat,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–  ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan kertomukset uskonnon tai vakaumuksen vapaudesta,

–  ottaa huomioon uskonnon- ja uskonvapautta käsittelevän YK:n erityisedustajan raportin ja 4. huhtikuuta 2013 annetun tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta käsittelevän YK:n erityisraportoijan raportin (Addendum: Mission to Pakistan),

–  ottaa huomioon vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2012 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla 11. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman(6), jossa tuomitaan kristittyjen ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen vainoaminen,

–  ottaa huomioon maaliskuussa 2012 tehdyn EU:n ja Pakistanin viisivuotisen toimintasuunnitelman, joka sisältää sellaisia painopisteitä kuin hyvä hallintotapa ja ihmisoikeusvuoropuhelu, sekä siihen läheisesti liittyvän 25. maaliskuuta 2014 pidetyn EU:n ja Pakistanin toisen strategisen vuoropuhelun,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2013 annetut neuvoston päätelmät Pakistanista, joissa toistetaan ihmisoikeuksien edistämistä ja kunnioittamista koskevat EU:n odotukset ja tuomitaan kaikenlainen uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuva väkivalta(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 4. huhtikuuta 2014 kristitty aviopari Shafqat Emmanuel ja Shagufta Kausar tuomittiin kuolemaan siitä syystä, että heidän väitetään lähettäneen profeetta Muhammedia pilkkaavan tekstiviestin; ottaa huomioon, että pariskunta on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut, että puhelin, josta viesti oli lähetetty, oli kadonnut vähän ennen viestin lähettämistä;

B.  ottaa huomioon, että 27. maaliskuuta 2014 pakistanilainen kristitty Sawan Masih Lahoresta tuomittiin kuolemaan profeetta Muhammedin pilkkaamisesta; ottaa huomioon, että ilmoitus Masihia vastaan esitetyistä väitteistä käynnisti Lahoren kaupungissa sijaitsevassa kristittyjen kaupunginosassa Joseph Colonyssa rajun mellakan, jossa monia rakennuksia, mukaan lukien kaksi kirkkoa, poltettiin;

C.  ottaa huomioon, että heinäkuussa 2009 kristitty nainen Asia Bibi Punjabista pidätettiin ja sai marraskuussa 2010 kuolemantuomion jumalanpilkasta; ottaa huomioon, että seitsemän vuoden jälkeen hänen valituksensa on lopulta saapunut Lahoren ylioikeuteen; ottaa huomioon, että tammikuussa ja maaliskuussa 2014 järjestetyissä kahdessa ensimmäisessä käsittelyssä oikeuden puheenjohtajat olivat lomalla;

D.  ottaa huomioon, että vuonna 2012 14-vuotias kristitty tyttö Rimsha Masih, jota syytettiin väärin perustein koraanin häpäisemisestä, vapautettiin sen jälkeen, kun oli todettu että hänet oli lavastettu syylliseksi, ja syyllinen henkilö pidätettiin; panee kuitenkin merkille, että Rimsha Masihin ja hänen perheensä täytyi poistua maasta;

E.  ottaa huomioon, että kristityt, joiden osuus Pakistanin islamilaisen tasavallan väestöstä on 1,6 prosenttia, kärsivät ennakkoluuloista ja ajoittaisista joukkoväkivallan purkauksista ottaa huomioon, että valtaosa Pakistanin kristityistä elää huonoissa oloissa usein peläten jumalanpilkkaväitteitä, joista saattaa seurata julkista väkivaltaa; ottaa huomioon, että useat muut kristityt ovat nykyisin vankilassa syytettyinä jumalanpilkasta;

F.  ottaa huomioon, että Pakistanissa asuva Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen Mohammad Asgar pidätettiin syytettynä siitä, että hän olisi lähettänyt useille viranomaisille kirjeitä, joissa hän väittää olevansa profeetta, ja että tammikuussa 2014 hänet tuomittiin kuolemaan;

G.  ottaa huomioon, että 72-vuotias Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen Masood Ahmad, joka on Ahmadiyya-yhteisön jäsen, vapautettiin vasta äskettäin lunnaita vastaan oltuaan pidätettynä vuodesta 2012 syytettynä koraanin siteeraamisesta, jota pidetään jumalanpilkkana ahmadiyya-muslimeille, joita ei tunnusteta muslimeiksi ja joilta ”muslimeina esiintyminen” on kielletty rikoslain osastossa 298-C;

H.  ottaa huomioon, että Sindhin provinssin eri osissa (Tharparkarissa, Hyderabadissa ja Larkanassa) on kuluneiden kuukausien aikana hyökätty viiteen hindutemppeliin ja että kolmea hindupoikaa syytetään jumalanpilkasta Badinissa Sindhin provinssissa, koska he suihkuttivat maalilla eräitä merkkejä hindulaisuuden värien juhlan holin yhteydessä;

I.  ottaa huomioon, että erityisesti šiia hazara -yhteisön jäseniä murhataan ja että usein heidän on pakko muuttaa väestöryhmien väkivallan lisääntymisen takia Pakistanissa; ottaa huomioon, että tietojen mukaan myös yli 10 000 hindua on paennut provinssista, koska kolmen viime vuoden aikana kidnappaukset lunnaiden toivossa ovat muuttuneet jokapäiväisiksi;

J.  ottaa huomioon, että Pakistanin jumalanpilkkalakien vuoksi uskonnollisten vähemmistöjen on vaarallista ilmaista itseään vapaasti tai harjoittaa avoimesti uskonnollista toimintaa; ottaa huomioon, että useiden vuosien ajan näiden lakien soveltaminen on herättänyt maailmanlaajuista huolta, sillä usein syytteiden taustalla on välien selvittely, taloudellinen voitto tai uskonnollinen suvaitsemattomuus ja ne vahvistavat vigilantismia, joka antaa väkijoukoille mahdollisuuden häirintään ja hyökkäyksiin; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeuselimet ovat pyytäneet Pakistania kumoamaan jumalanpilkkalait tai vähintäänkin ottamaan välittömästi käyttöön suojamekanismeja, joilla estetään lain väärinkäyttö usein vähemmistöyhteisöihin kuuluvien kansalaisten vainoamiseen;

K.  ottaa huomioon, että yksin vuonna 2013 raportoitiin sadoista kunniamurhista; ottaa huomioon, että ne edustavat vain kaikkein näkyvintä naisiin kohdistuvan väkivallan muotoa ja että perheväkivalta ja pakkoavioliitot ovat edelleen erittäin yleisiä;

L.  ottaa huomioon, että Pakistanilla on tärkeä rooli vakauden lujittajana Etelä-Aasiassa ja että siksi sen olisi näytettävä esimerkkiä oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistamisessa;

M.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni myönsi äskettäin Pakistanille GSP+-aseman, jonka ehtona on asiaankuuluvien ihmisoikeussopimusten täytäntöönpano;

1.  on syvästi huolissaan väestöryhmien välisen väkivallan voimakkaasta lisääntymisestä ja vähemmistöihin kohdistuvasta uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta sekä hyökkäyksistä uskonnonharjoituspaikkoihin, myös kristillisiin kirkkoihin, ja naisten jatkuvasta alistamisesta Pakistanissa;

2.  on huolissaan vaikutuksista, joita tällaisella väkivallalla on Pakistanin koko yhteiskunnan tulevaan kehitykseen, kun otetaan huomioon maan edessä olevat sosiaalis-taloudelliset haasteet; korostaa, että turvallisuuden parantuminen on Pakistanin kaikkien asukkaiden etu pitkällä aikavälillä;

3.  on syvästi huolissaan siitä, että kiistellyt jumalanpilkkalait antavat mahdollisuuden väärinkäyttöön, joka saattaa kohdistua kaikkia uskontoja edustaviin ihmisiin Pakistanissa; on erityisen huolissaan siitä, että jumalanpilkkalakeja, joita edesmennyt ministeri Shahbaz Bhatti ja edesmennyt kuvernööri Salman Taseer julkisesti vastustivat, käytetään yhä enenevässä määrin Pakistanin kristittyjä ja muita uskonnollisia vähemmistöjä vastaan;

4.  muistuttaa Pakistanin viranomaisia heidän kansainvälisen oikeuden mukaisista velvoitteistaan kunnioittaa sananvapautta sekä ajatuksen-, omantunnon-, uskonnon- ja vakaumuksen vapautta; kehottaa Pakistanin viranomaisia vapauttamaan vangit, jotka on tuomittu jumalanpilkan perusteella, ja kumoamaan kuolemanrangaistukset vetoomustuomioistuimessa; kehottaa Pakistanin viranomaisia turvaamaan tuomioistuimien riippumattomuuden, oikeusvaltion periaatteen noudattamisen ja asianmukaiset oikeudenkäynnit oikeudenkäyntimenettelyjä koskevien kansainvälisten normien mukaisesti; kehottaa Pakistanin viranomaisia myös antamaan riittävää suojaa kaikille jumalanpilkkaoikeudenkäyntien osapuolille, myös suojaamaan tuomareita ulkoiselta painostukselta, suojelemaan syytettyjä ja heidän perheitään ja yhteisöjään joukkoväkivallalta sekä tarjoamaan apua niille, jotka on vapautettu syytteistä, mutta eivät voi palata lähtöpaikkaansa;

5.  tuomitsee jyrkästi kuolemanrangaistuksen käytön kaikissa olosuhteissa; kehottaa Pakistanin hallitusta pikaisesti siirtymään tilanteesta, jossa kuolemanrangaistusten täytäntöönpano on keskeytetty, kuolemanrangaistuksen todelliseen poistamiseen;

6.  kehottaa Pakistanin hallitusta tarkistamaan perusteellisesti jumalanpilkkalakeja ja niiden nykyistä soveltamista – sellaisina kuin ne ovat rikoslain osastossa 295 ja 298 – väitettyyn jumalanpilkkaan erityisesti viimeaikaisten kuolemantuomioiden valossa; kehottaa hallitusta vastustamaan uskonnollisten ryhmien ja eräiden poliittiseen oppositioon kuuluvien voimien harjoittamaa painostusta näiden lakien säilyttämiseksi;

7.  kehottaa hallitusta nopeuttamaan madrassa-koulujen uudistamista ottamalla käyttöön kansainvälisten normien mukaisen perusopetusohjelman ja kehottaa erityisesti poistamaan vihamateriaalin opetusohjelmista ja ottamaan perusopetusohjelmaan yhteisöjen ja uskontojen suvaitsemista koskevaa opetusta; kehottaa komissiota seuraamaan, miten aiempia vaatimuksia EU:n rahoittamien vihapuhetta sisältävien koulukirjojen tarkistamisesta on noudatettu;

8.  kehottaa Pakistanin hallitusta ja parlamenttia toteuttamaan pikaisesti virallisen oikeusjärjestelmän uudistuksen, jotta voidaan vähentää turvautumista epävirallisiin rakenteisiin, kuten jirga-neuvostoihin ja panchayat-kokouksiin, sekä merkittävästi lisäämään oikeuslaitoksen rahoitusta ja henkilöresursseja varsinkin alioikeuksien tasolla;

9.  tuomitsee voimakkaasti kaikenlaisen väkivallan uskonnollisia yhteisöjä vastaan sekä kaikenlaisen uskontoon tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden; kehottaa Pakistanin hallitusta suojelemaan uskonnollisesti motivoidun joukkoväkivallan uhreja erityisesti kieltämällä julkisen vihapuheen ja kehottaa kaikkia pakistanilaisia tekemään yhteistyötä suvaitsevuuden ja keskinäisen ymmärtämisen edistämiseksi ja varmistamiseksi; kehottaa Pakistanin viranomaisia asettamaan syytteeseen ne, jotka ovat syyllistyneet yllyttämiseen ja vääriin jumalanpilkkasyytöksiin;

10.  muistuttaa, että Pakistanin perustuslaki takaa uskonvapauden ja vähemmistöjen oikeudet; pitää tervetulleina toimenpiteitä, jotka Pakistanin hallitus on toteuttanut uskonnollisten vähemmistöjen eduksi marraskuusta 2008 lähtien, kuten viiden prosentin kiintiöt vähemmistöille liittovaltion työpaikoissa, muiden kuin muslimien juhlapyhien tunnustaminen ja kansallisten vähemmistöjen päivän julistaminen;

11.  kehottaa Pakistanin hallitusta kuitenkin lisäämään toimiaan uskontojen välisen paremman ymmärtämisen edistämiseksi ja käsittelemään yhteiskunnan toimijoiden uskonnollista vihamielisyyttä sekä torjumaan uskonnollista suvaitsemattomuutta, väkivaltaa ja pelottelua sekä toteuttamaan toimia havaittavaa rankaisemattomuutta vastaan;

12.  on erittäin huolissaan vähemmistöihin kuuluvien naisten ja tyttöjen ahdingosta, sillä he joutuvat usein kärsimään kaksin verroin erityisesti pakkokäännyttämisen ja kohdennetun seksuaalisen väkivallan takia; kehottaa Pakistanin viranomaisia parantamaan suojelua, syytetoimia ja korjaavia toimia;

13.  korostaa, että ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus ovat ihmisten perusoikeuksia; ilmaiseen huolestumisensa Pakistanin viimeaikaiseen taipumukseen rajoittaa ajattelun- ja sananvapautta sekä tiedon vapautta estämällä ja valvomalla usein käytettyjä internet-palveluja; kehottaa hallitusta lopettamaan internetin sensuroinnin ja tarkistamaan luonnosta terrorisminvastaiseksi laiksi ja luonnosta kansalaisjärjestölaiksi, joilla rajoitettaisiin rajusti kansalaisjärjestöjen riippumattomuutta ja toimintavapautta ja jotka voisivat johtaa kansainvälisten kansalaisjärjestöjen työn loppumiseen Pakistanissa;

14.  korostaa, että Pakistanilla on tärkeä rooli koko alueen vakauden edistäjänä; kannustaa Pakistania toimimaan rakentavassa roolissa Afganistanin turvallisuuden edistämiseksi ja kehottaa siksi Pakistanin hallitusta lujittamaan ihmisten perusoikeuksien kunnioittamista omassa maassaan ja koko alueella;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Pakistanin hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0208.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0422.
(3) EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 179.
(4) EUVL C 136 E, 11.5.2012, s. 53.
(5) EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 147.
(6) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0575.
(7) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135946.pdf

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö