Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2695(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0387/2014

Rozpravy :

PV 17/04/2014 - 13.2
CRE 17/04/2014 - 13.2

Hlasovanie :

PV 17/04/2014 - 14.2

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0461

Prijaté texty
PDF 224kWORD 61k
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg
Sýria: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev
P7_TA(2014)0461RC-B7-0387/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2014 o Sýrii: situácia v určitých zraniteľných komunitách (2014/2695(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä uznesenie zo 6. februára 2014 o situácii v Sýrii(1),

–  so zreteľom na závery Rady o Sýrii zo 14. apríla 2014 a 20. januára 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky / vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 15. marca 2014 pri príležitosti 3. výročia sýrskeho povstania a z 8. apríla 2014 v súvislosti so zabitím jezuitského kňaza Van der Lugta v Homse, v Sýrii,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nim,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2139 z 22. februára 2014,

–  so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie o Sýrskej arabskej republike z 12. februára 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN Ban Ki Moona zo 7. apríla 2014 o Sýrii,

–  so zreteľom na vyhlásenie koordinátorky núdzovej pomoci OSN a zástupkyne generálneho tajomníka OSN pre humanitárne veci Valerie Amosovej o Sýrii z 28. marca 2014,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach z roku 1950 a Chartu základných práv Európskej únie z roku 2000,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pokračujúca násilná kríza v Sýrii vyústila do humanitárnej katastrofy s rozsahom nevídaným v najnovších dejinách, v rámci ktorej zahynulo vyše 150 000 ľudí, väčšinou civilných obyvateľov, vyše 6,5 milióna ľudí bolo vysídlených v rámci krajiny a viac ako 2,6 milióna sýrskych utečencov našlo útočisko najmä v Libanone, Turecku, Jordánsku, Iraku a Egypte; keďže etnické a náboženské menšiny sa v rámci tejto krízy ocitajú v mimoriadne zraniteľnej situácii;

B.  keďže sýrske obyvateľstvo sa tradične skladá z bohatej škály etnických a náboženských komunít, ku ktorým patria Arabi, Aramejčania, Arméni, Asýrčania, Čerkesi, Kurdi a Turkméni, moslimovia, kresťania a drúzi, ako aj ďalšie skupiny; keďže trojročný konflikt, ktorý čoraz viac naberá sektársky rozmer, neušetril nijakú náboženskú ani etnickú komunitu;

C.  keďže tieto komunity vždy tvorili súčasť sýrskej spoločnosti a prispievali k jej rozvoju a rozmachu napríklad angažovaním sa vo vzdelávaní, v zdravotníctve a kultúre; keďže preto musia mať dôležitú úlohu v demokratizácii Sýrie a zastúpenie na všetkých konzultáciách o budúcnosti krajiny a v zmierovacom procese;

D.  keďže donedávna sa väčšina týchto komunít snažila vyhnúť sa tomu, aby sa pridali na niektorú stranu konfliktu, pretože mnohé si možno uvedomujú potrebu zmeny režimu v Sýrii, ale sa aj obávajú, že ak padne vláda, stanú sa cieľom sunitských džihádistických povstalcov požadujúcich vytvorenie islamského štátu alebo iných;

E.  keďže Asadov režim zámerne aktivoval dynamiku sektárskej polarizácie ako stratégiu jeho prežitia, ktorá rozpálila latentné a doteraz do veľkej miery potláčané napätia medzi komunitami; keďže posilňujúca sa prítomnosť a infiltrácia islamistických extrémistov a džihádistov na všetkých stranách konfliktu spôsobuje oprávnené obavy v menšinových komunitách krajiny; keďže prehlbujúci sa rozkol medzi sunitmi a šíitmi postihuje aj vzťahy medzi komunitami v susedných krajinách;

F.  keďže holandského jezuitského kňaza Fransa Van der Lugta, ktorý žil v Sýrii niekoľko desaťročí a ktorý bol známy tým, že odmietol opustiť obliehané mesto Homs, ozbrojení muži zbili a zastrelili 7. apríla 2014; keďže generálny tajomník OSN odsúdil tento neľudský násilný čin proti mužovi, ktorý stál pri Sýrčanoch uprostred obliehania a rastúcich ťažkosti; keďže ďalší kresťania zostávajú v kláštore, kde zabili kňaza Van der Lugta, a medzinárodné spoločenstvo sa obáva o ich bezpečnosť, ako aj o bezpečnosť mnohých civilných obyvateľov zadržiavaných v stále obliehanom meste Homs;

G.  keďže kňaz Paolo Dall´Oglio je nezvestný od júla 2013 a ozbrojení muži pre meste Aleppo na severe krajiny prepadli a uniesli z auta biskupa gréckej pravoslávnej cirkvi Boulosa Yazigiho a biskupa asýrskej pravoslávnej cirkvi Johna Ibrahima; keďže ich osud je stále neznámy;

H.  keďže boje medzi jednotkami režimu a povstaleckými bojovníkmi vrátane elementov prepojených na al-Káidu viedli koncom marca 2014 k evakuácii väčšiny obyvateľstva arménskeho mesta Kassab na sýrsko-tureckej hranici; keďže o počte obetí týchto udalostí existujú protirečivé správy;

I.  keďže najnovšie správy zo Sýrie dokazujú, že povstalci frontu al-Nusra napojeného na al-Káidu sa zmocnili viacerých kresťanských a kurdských dedín na tureckej hranici, napríklad kurdské mesto Ayn-al-Arab/Kobane;

J.  keďže palestínski utečenci sú stále osobitne zraniteľnou skupinou postihnutou konfliktom v Sýrii; keďže mnohí z nich žijú v obliehaných oblastiach, najmä v tábore Jarmúk, ktorý je stále terčom ťažkých útokov jednotiek režimu a rozličných ozbrojených skupín, čo spôsobuje neľudské utrpenie 18 000 Palestínčanov zotrvávajúcich v tejto oblasti; keďže takmer všetkých 540 000 palestínskych utečencov v Sýrii potrebujú pomoc už dnes, pričom polovica z nich je vnútorne vysťahovaná v rámci krajiny, a stretávajú sa obrovskými prekážkami alebo čoraz väčšími obmedzeniami, keď sa snažia utiecť do Egypta, Jordánska alebo Libanonu;

K.  keďže ženy a deti stále trpia agresiou, sexuálnym a rodovým násilím, zneužívaním a nedostatkom základných potrieb a služieb v pokračujúcej kríze v Sýrii; keďže medzi sýrskymi utečencami je nepomerne veľký počet žien a detí; keďže od roku 2011 takmer 3 milióny detí od roku zanechali štúdium, pričom aspoň 500 000 registrovaných detských utečencov nie je zapísaných do škôl v susedných krajinách;

L.  keďže obhajcovia dodržiavania ľudských práv, intelektuáli, náboženskí predstavitelia, novinári a aktivisti občianskej spoločnosti sú stále obeťami ozbrojenej krízy v Sýrii; keďže držiteľka Sacharovovej ceny za rok 2011 Razán Zajtúna, ktorú pred vyše štyrmi mesiacmi uniesli v meste Dúmá spolu s jej manželom a dvoma ďalšími aktivistami za dodržiavanie ľudských práv a zadržiavajú ich na neznámom mieste;

M.  keďže politickí a náboženskí vodcovia majú povinnosť na všetkých úrovniach bojovať proti extrémizmu a terorizmu a propagovať vzájomné rešpektovanie medzi jednotlivcami a náboženskými a etnickými skupinami;

N.  keďže medzinárodné humanitárne právo a právo v oblasti dodržiavania ľudských práv zakazuje zameriavanie sa na jednotlivcov alebo skupiny na základe náboženskej alebo etnickej identity, ako aj útoky proti civilným obyvateľom, ktorí sa nezúčastňujú na ozbrojených akciách; keďže podobné akcie môžu predstavovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti; keďže v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2139 sa zdôrazňuje, že treba skoncovať s beztrestnosťou za porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a porušovanie ľudských práv, a potvrdzuje sa, že tie osoby, ktoré sa dopustili týchto porušení a zneužívaní v Sýrii alebo inak za ne zodpovedajú, sa musia odovzdať spravodlivosti;

1.  vyjadruje hlboké zdesenie z nevídaného ľudského utrpenia a zo strát na životoch a vyjadruje solidaritu s rodinami všetkých nevinných obetí sýrskeho konfliktu; rozhodne odsudzuje porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva Asadovým režimom a provládnymi ozbrojenými jednotkami; odsudzuje všetky prejavy zneužívania ľudských práv a porušovania medzinárodného humanitárneho práva ozbrojenými opozičnými skupinami; rozhodne odsudzuje rastúci počet teroristických útokov extrémistických organizácií a jednotlivcov v krajine;

2.  je presvedčený, že trvalé riešenie súčasnej krízy v Sýrii možno dosiahnuť len politickým procesom vedeným Sýrčanmi s podporou medzinárodného spoločenstva; odsudzuje skutočnosť, že mierové rozhovory v súčasnosti zlyhávajú pre prekážky, ktoré týmto rozhovorom kladie režim, a naliehavo požaduje, aby všetky zainteresované strany a medzinárodné spoločenstvo nasmerovali všetko úsilie na nové rozhovory, ktoré skoncujú s touto masakrou; zdôrazňuje dôležitosť podielu a prispenia všetkých častí sýrskej spoločnosti vrátane etnických a náboženských menšín do tohto procesu a zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu menšín pri ochrane jedinečného kultúrneho dedičstva a tradície mnohokultúrneho, mnohoetnického a mnohonáboženského spolunažívania v Sýrii, aby sa vybudovala pulzujúca spoločnosť pre budúce pokolenia Sýrčanov;

3.  pripomína, že práva menšín sú neoddeliteľne späté s dodržiavaním ďalších základných ľudských práv a slobôd, ako sú právo na slobodu, bezpečnosť, rovnosť a sloboda prejavu;

4.  rozhodne odsudzuje nedávne útoky proti niektorým náboženským a etnickým komunitám v Sýrii, najmä kresťanom, Arménom a Kurdom, a vyzýva všetky zainteresované strany, aby zastavili všetky akcie zamerané na podnecovanie konfliktov medzi etnikami a vierovyznaniami; zdôrazňuje, že všetci aktéri zapojení do konfliktu sú povinní chrániť všetky rozličné menšiny žijúce v krajine; uznáva však, že útoky proti niektorým zraniteľným komunitám sú len jedným aspektom sýrskej občianskej vojny;

5.  čo najrozhodnejšie odsudzuje zabitie kňaza Fransa Van der Lugta ako neľudský násilný čin proti mužovi, ktorý stál pri Sýrčanoch uprostred obliehania a rastúcich ťažkosti; vzdáva česť jeho práci, ktorá prekračovala hranice obliehaného mesta Homs a naďalej pomáha stovkám civilných obyvateľov pri uspokojovaní potrieb v úsilí o každodenné prežitie;

6.  naliehavo vyzýva všetky strany konfliktu, aby dôsledne dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a právo v oblasti ľudských práv, a požaduje ochranu zraniteľných komunít aj tým, že umožnia prístup humanitárnej pomoci a zrušia obliehanie obývaných oblastí vrátane starobylého mesta Homs; opakuje výzvu na zriadenie útočísk pozdĺž turecko-sýrskej hranice a prípadne na území Sýrie, ako aj vytvorenie humanitárnych koridorov medzinárodným spoločenstvom;

7.  odsudzuje útok na arménske mesto Kassab; podporuje úsilie na miestnej úrovni o zabránenie a porazenie sektárskeho násilia v oblastiach pod správou povstalcov a v oblastiach s kurdskom väčšinou; naliehavo vyzýva terajšie aj budúce sýrske orgány, aby zabezpečili spoľahlivú a účinnú ochranu zraniteľných komunít v krajine a zaručili ich bezpečný návrat domov a aby sa postarali o to, že útočníci sa vydajú do rúk spravodlivosti a budú súdení v riadnych súdnych procesoch;

8.  znovu požaduje, aby sa osobitná pozornosť venovala ťažkej situácii palestínskych utečencov v Sýrii, najmä neľudským životným podmienkam Palestínčanov žijúcich v tábore Jarmúk; opakuje svoju výzvu všetkým stranám zapojeným do konfliktu, aby umožnili prístup Agentúre Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA) a ďalším medzinárodným organizáciám humanitárnej pomoci do tohto tábora, ako aj do všetkých ďalších obliehaných oblastí v krajine, v záujme zmiernenia mimoriadneho utrpenia miestneho obyvateľstva; vyzdvihuje prácu agentúry UNRWA v Sýrii a požaduje väčšiu medzinárodnú podporu jej aktivít;

9.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo a EÚ, aby venovali osobitnú pozornosť utrpeniu a potrebám žien a detí v sýrskej kríze; požaduje nulovú toleranciu, čo sa týka zabíjania, únosov a najmä verbovania detí, ako aj posilnenie kapacít humanitárnej pomoci v oblasti podpory traumatizovaným obetiam;

10.  pripomína naliehavú potrebu prepustenia všetkých politických väzňov, aktivistov občianskej spoločnosti, pracovníkov humanitárnych organizácií, náboženských predstaviteľov (vrátane kňaza Paola Dall´Oglia, gréckeho pravoslávneho biskupa Boulosa Yazigiho a asýrskeho pravoslávneho biskupa Johna Ibrahima), novinárov a fotografov zadržiavaných režimom alebo povstaleckými bojovníkmi, a zaručenia prístupu nezávislým pozorovateľom do všetkých väzníc; opäť naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vyvinuli všetko možné úsilie na dosiahnutie prepustenia držiteľky Sacharovovej ceny za rok 2011 Razán Zajtúnovej a všetkých ďalších aktivistov za dodržiavanie ľudských práv v Sýrii vrátane internetového aktivistu Básila Safadího Chartabíla;

11.  je stále presvedčený, že udržateľný mier v Sýrii nemožno dosiahnuť bez zodpovednosti za zločiny spáchané počas konfliktu vrátane zločinov vychádzajúcich z náboženských či etnických základov; pripomína požiadavku na postúpenie situácie v Sýrii Medzinárodnému trestnému súdu a podporuje všetky iniciatívy v tomto smere; vyzdvihuje prácu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýrsku arabskú republiku a ďalších medzinárodných subjektov, ktoré zbierajú a uchovávajú veľký objem svedectiev o ťažkých zločinoch, ktoré spáchal režim a niektoré povstalecké skupiny v Sýrii, a požaduje kroky na to, aby sa páchatelia dostali do rúk spravodlivosti;

12.  vyjadruje vážne obavy z ďalekosiahlych následkov rozdrobenia Sýrie pre stabilitu a bezpečnosť regiónu, najmä v Libanone a Iraku; je hlboko znepokojený z veľkého počtu sýrskych utečencov v susedných krajinách, najmä v Libanone, kde podľa UNHCR počet prekročil hranicu 1 milióna bez započítania desiatok tisícov ľudí, ktorí sa v agentúre nezaregistrovali, pričom zo Sýrie denne uteká do Libanonu 12 000 osôb; je hlboko znepokojený pokračujúcim tokom utečencov, ktorý zasahuje Jordánsko, Turecko, Irak a Egypt; nabáda Európsku úniu a jej členské štáty, aby pokračovali v poskytovaní výdatnej humanitárnej pomoci obyvateľstvu, ktoré je postihnuté sýrskym konfliktom;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke / vysokej predstaviteľke, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, osobitnému vyslancovi OSN a Arabskej ligy v Sýrii, vláde a parlamentu Egypta, vláde a parlamentu Iraku, vláde a parlamentu Jordánska, vláde a parlamentu Libanonu, vláde a parlamentu Turecka, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive a všetkým stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0099.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia