Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2696(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0388/2014

Συζήτηση :

PV 17/04/2014 - 13.3
CRE 17/04/2014 - 13.3

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 14.3
CRE 17/04/2014 - 14.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0462

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 285kWORD 60k
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα
P7_TA(2014)0462RC-B7-0388/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα (Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας) (2014/2696(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, στις οποίες η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1984 κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας(1), της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων της Βόρειας Κορέας(2) και της 8ης Ιουλίου 2010σχετικά με την Βόρεια Κορέα(3),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Catherine Αshton της 19ης Αυγούστου 2013 σχετικά με τις πρόσφατες συμφωνίες μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας και της 5ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την απέλαση εννέα Βορειοκορεατών από το Λάος καθώς και τη δήλωση της Catherine Αshton της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις πυρηνικές απειλές και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΛΔΚ της 13ης Μαρτίου 2013 ότι θέτει τέλος στην εκεχειρία του 1953 και ότι δεν περιορίζεται από τη δήλωση μη επίθεσης Βορρά-Νότου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 26ης Μαρτίου 2014 και της 21ης Μαρτίου 2013 και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη την εξεταστική επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, η οποία συστάθηκε στις 21 Μαρτίου 2013 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του OHΕ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 122 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή του OHΕ διερεύνησε τις συστηματικές, εκτεταμένες και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα και δημοσίευσε έκθεση στις 7 Φεβρουαρίου 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαγγελματικές, διεξοδικές και συμμετοχικές μέθοδοι εργασίας που εφαρμόζει η εξεταστική επιτροπή μπορούν να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα για την εργασία των μελλοντικών διερευνητικών αποστολών που ζητεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του OHΕ όταν οι κυβερνήσεις αρνούνται κάθε συνεργασία, όπως συνέβη στην περίπτωση της ΛΔΚ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ δήλωσε όταν συστάθηκε η εξεταστική επιτροπή ότι σκόπευε να την απορρίψει και να την αγνοήσει παντελώς και ότι αρνήθηκε να της επιτρέψει να επισκεφθεί τη χώρα και δεν συνεργάστηκε με κανέναν άλλο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε γενικές γραμμές, το καθεστώς της ΛΔΚ δεν έχει συνεργαστεί με τον ΟΗΕ κι έχει απορρίψει όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν συνεργάστηκε με τον ειδικό εισηγητή του OHΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και απέρριψε κάθε βοήθεια από την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΛΔΚ για τα ανθρώπινα ανεστάλη από την τελευταία το 2003·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή του OHΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στη ΛΔΚ διαπράχθηκαν και διαπράττονται συστηματικές, εκτεταμένες και κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι παραβιάσεις που διαπιστώνονται συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με βάση τις κρατικές πολιτικές και δεν παρατηρούνται σε παρόμοια μορφή πουθενά αλλού στον σημερινό κόσμο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα αυτά κατά της ανθρωπότητας συμπεριλαμβάνουν εξόντωση, δολοφονίες, δουλεία, βασανιστήρια, φυλακίσεις, βιασμούς, αναγκαστικές εκτρώσεις και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, διώξεις για πολιτικούς, θρησκευτικούς και φυλετικούς λόγους καθώς και λόγω φύλου, αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, βίαιες εξαφανίσεις προσώπων καθώς και την απάνθρωπη πράξη της συνειδητής πρόκλησης αργού θανάτου από πείνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας συνιστούν μόνιμο φαινόμενο στη ΛΔΚ, επειδή συντηρούνται οι πολιτικές, οι θεσμοί και τα πρότυπα της ατιμωρησίας·

Ζ.  λαμβάνοντας ότι η έκθεση της εξεταστικής επιτροπής του OHΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι «ανείπωτες φρικαλεότητες» που διαπράχθηκαν εις βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων πρώην και νυν κρατουμένων των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας θυμίζουν τη φρίκη των στρατοπέδων που ίδρυσαν τα απολυταρχικά κράτη κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση καταδεικνύει ότι στη ΛΔΚ το κράτος διεκδικεί τον απόλυτο έλεγχο κάθε πτυχής της ζωής των πολιτών του και το απόλυτο μονοπώλιο στην πληροφόρηση, στην κυκλοφορία εντός και εκτός της χώρας και στην κοινωνική ζωή (σύστημα κοινωνικής κατηγοριοποίησης Songbun)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει επεκτείνει τις κατασταλτικές ενέργειές της και πέρα από τα σύνορα της χώρας με τις συστηματικές απαγωγές και την απαγόρευση επαναπατρισμού περισσότερων από 200 000 ανθρώπων από άλλες χώρες, πολλοί από τους οποίους έπεσαν στη συνέχεια θύματα βίαιης εξαφάνισης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη τη διάδοση των διακρίσεων και της βίας εις βάρος των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ξυλοδαρμών και της σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών από δημόσιους αξιωματούχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ευάλωτες στην σωματεμπορία και στην αναγκαστική σεξουαλική εργασία·

1.  σημειώνει με βαθύτατη ανησυχία τα πορίσματα της εξεταστικής επιτροπής του OHΕ και υποστηρίζει τις συστάσεις της·

2.  καταδικάζει εκ νέου έντονα την τακτική της καταστολής που ακολουθούν συστηματικά επί δεκαετίες οι νυν και οι πρώην ανώτατοι ηγέτες της ΛΔΚ και η διοίκηση, και ζητεί από την ΛΓΚ να θέσει αμέσως τέλος στις σοβαρές, εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει εις βάρος του ίδιου της του λαού·

3.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα υπήρξε επί υπερβολικά μεγάλο διάστημα θεατής των προαναφερόμενων παραβιάσεων, πολλές από τις οποίες συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του OHΕ να θέσουν τα δεινά του πληθυσμού της Βόρειας Κορέας στο επίκεντρο της πολιτικής ημερήσιας διάταξης και να εξασφαλίσουν ότι θα δοθεί συνέχεια στις συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής του OHΕ·

4.  είναι πεπεισμένο ότι έχει έρθει η ώρα να αναλάβει η διεθνής κοινότητα συγκεκριμένη δράση για να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία των δραστών· ζητεί να κληθούν εκείνοι που φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται στη ΛΔΚ να λογοδοτήσουν, να προσαχθούν ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να υποβληθούν σε συγκεκριμένες κυρώσεις·

5.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εξασφαλίσει ότι η εφαρμογή των συστάσεων της εξεταστικής επιτροπής του OHΕ θα συμπεριλαμβάνεται ως μόνιμο ζήτημα στην ημερήσια διάταξη για τις συνομιλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για άλλες συναντήσεις με τρίτες χώρες και ειδικότερα για τις συνομιλίες με τη Ρωσία και την Κίνα· ζητεί, επιπλέον, από την ΕΥΕΔ και τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι πρεσβευτές της ΕΥΕΔ θα ενημερωθούν σχετικά με την έκθεση της εξεταστικής επιτροπής του OHΕ και να κατανοήσουν ότι έχουν καθήκον να εξασφαλίσουν παγκόσμια υποστήριξη για τη δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHΕ, όπως συνιστά η εξεταστική επιτροπή του OHΕ·

6.  καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος και να συνεργαστεί πλήρως με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, τους ανεξάρτητους παρατηρητές της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ, μεταξύ άλλων παρέχοντας πρόσβαση στη χώρα·

7.  καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την δημιουργία ειδικών διαρθρώσεων με σκοπό να εξασφαλιστεί η λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράττονται μέσω της συνεχούς συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και τεκμηρίωσης·

8.  καλεί τη ΛΔΚ να τερματίσει αμέσως και δια παντός τις δημόσιες και τις μυστικές εκτελέσεις και να καταργήσει την ποινή του θανάτου· καλεί, επιπλέον, τη ΛΔΚ να θέσει τέλος στις εκτελέσεις χωρίς δίκη, στις βίαιες εξαφανίσεις και στις συλλογικές τιμωρίες, να κλείσει όλα τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, να ελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους και να επιτρέψει στους πολίτες της να ταξιδεύουν ελεύθερα, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας· καλεί τη ΛΔΚ να επιτρέψει την ελευθερία της έκφρασης και του τύπου για τα εγχώρια και διεθνή μέσα ενημέρωσης και την χωρίς λογοκρισία πρόσβαση των πολιτών της στο Διαδίκτυο·

9.  παροτρύνει την κυβέρνηση της ΛΔΚ να διαβιβάσει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους πολίτες τρίτων χωρών για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι απήχθηκαν από πράκτορες της Βόρειας Κορέας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών και να επιστρέψει αμέσως στις πατρίδες τους τα εν λόγω απαχθέντα πρόσωπα που εξακολουθούν να κρατούνται·

10.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κρισιμότητα της επισιτιστικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα και τον αντίκτυπό της στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τα υφιστάμενα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και τους διαύλους επικοινωνίας με τη ΛΔΚ και να μεριμνήσει για την ασφαλή παράδοση της βοήθειας αυτής στις ομάδες του πληθυσμού για τις οποίες προορίζεται· καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στην επισιτιστική και ανθρωπιστική βοήθεια με βάση τις ανάγκες, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές· καλεί, επιπλέον, τη ΛΔΚ να επενδύσει τους πόρους της στη βελτίωση των δραματικών συνθηκών διαβίωσης του λαού της αντί να τους χρησιμοποιεί για την περαιτέρω ενίσχυση του στρατιωτικού οπλοστασίου και του πυρηνικού προγράμματός της·

11.  καλεί όλα τα μέλη του OHΕ, και ειδικότερα την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, να βοηθήσουν τους πολίτες της Βόρειας Κορέας που κατορθώνουν να αποδράσουν από τη χώρα, παρέχοντας τους το δικαίωμα διαμονής, μαζί με νομική προστασία και βασικές υπηρεσίες ισότιμες με τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους δικούς τους πολίτες και - οπωσδήποτε - να απόσχουν από οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με τις αρχές της ΛΔΚ για την έκδοση ή τον επαναπατρισμό πολιτών της Βόρειας Κορέας·

12.  εκφράζει επιδοκιμασία για οποιοδήποτε ανθρωπιστικό σχέδιο μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας - όπως οι επανασυνδέσεις χωρισμένων οικογενειών Νοτιοκορεατών και Βορειοκορεατών - που μπορεί να ανακουφίσει με συγκεκριμένο τρόπο τα δεινά του πληθυσμού και καλεί αμφότερες τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τον αριθμό των πρωτοβουλιών αυτού του είδους·

13.  καλεί τον OHΕ, όπως προτείνει η εξεταστική επιτροπή του, να συγκαλέσει πολιτική διάσκεψη υψηλού επιπέδου μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών του Πολέμου της Κορέας με στόχο να υπάρξει μια τελική ειρηνική διευθέτηση του πολέμου και να θεσπιστεί διαδικασία ενίσχυσης της συνεργασίας, με παρόμοιο τρόπο όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της διαδικασίας του Ελσίνκι·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση της ΛΔΚ, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του OHΕ, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής του OHΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Εισηγητή, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κορέας, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Oμοσπονδίας, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας και στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0096.
(2) ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 94.
(3) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 132.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου