Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2696(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0388/2014

Dezbateri :

PV 17/04/2014 - 13.3
CRE 17/04/2014 - 13.3

Voturi :

PV 17/04/2014 - 14.3
CRE 17/04/2014 - 14.3

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0462

Texte adoptate
PDF 209kWORD 56k
Joi, 17 aprilie 2014 - Strasbourg
Situația din Coreea de Nord
P7_TA(2014)0462RC-B7-0388/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 17 aprilie 2014 referitoare la situația din Coreea de Nord (Republica Populară Democrată Coreeană) (2014/2696(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional privind drepturile civile și politice, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Convenția cu privire la drepturile copilului, precum și Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) fiind parte la toate aceste instrumente,

–  având în vedere Convenția din 1984 împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la amenințările nucleare și drepturile omului în Republica Populară Democrată Coreeană(1), Rezoluția sa din 24 mai 2012 referitoare la situația refugiaților nord-coreeni(2) și Rezoluția sa din 8 iulie 2010 referitoare la Coreea de Nord(3),

–  având declarația purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, din 19 august 2013 cu privire la recentele acorduri dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord și cea din 5 iunie 2013 cu privire la expulzarea a nouă nord-coreeni din Laos, precum și declarația făcută de Catherine Ashton la 13 martie 2013 cu privire la amenințările nucleare și drepturile omului în Coreea de Nord,

–  având în vedere declarația RPDC din 13 martie 2013 potrivit căreia aceasta a pus capăt armistițiului din 1953 și „nu este limitată în acțiuni de declarația de neagresiune dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud”,

–  având în vedere rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 26 martie 2014 și cea din 21 martie 2013, precum și rezoluția Adunării Generale a ONU din 18 decembrie 2013 referitoare la situația drepturilor omului în Republica Populară Democrată Coreeană,

–  având în vedere Comisia de anchetă privind drepturile omului în Republica Populară Democrată Coreeană, care a fost creată la 21 martie 2013 de către Consiliul ONU pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) şi articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia de anchetă a ONU a cercetat „încălcările drepturilor omului în Coreea de Nord care au un caracter sistematic, generalizat și grav” și a publicat la 7 februarie 2014 un raport;

B.  întrucât metodele de lucru profesioniste, meticuloase și cuprinzătoare utilizate de Comisia de anchetă pot servi drept exemplu pentru viitoarele misiuni de informare solicitate de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în cazurile în care guvernele refuză orice cooperare, cum a fost cazul RPDC;

C.  întrucât, atunci când a fost creată Comisia de anchetă, RPDC a declarat că va ”respinge și va ignora în totalitate această comisie”, refuzându-i accesul în țară și refuzând să coopereze sub orice altă formă; întrucât regimul din RPDC nu cooperează cu ONU în general și respinge toate rezoluțiile referitoare la drepturile omului în Coreea de Nord adoptate de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și de Adunarea Generală a ONU; întrucât RPDC nu a cooperat cu Raportorul Special al ONU pentru situația drepturilor omului în această țară și a respins orice asistență din partea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului;

D.  întrucât dialogul privind drepturile omului dintre UE și RPDC a fost suspendat în 2003 de aceasta din urmă;

E.  întrucât Comisia de anchetă a ajuns la concluzia că „RPDC a comis și comite în continuare încălcări generalizate și grave ale drepturilor omului, iar în multe cazuri încălcările constatate constituie crime împotriva umanității bazate pe politici de stat”, care „nu au asemănare în lumea contemporană”;

F.  întrucât aceste crime împotriva umanității presupun exterminări, ucideri, practici sclavagiste, tortură, încarcerare, viol, avorturi forțate și alte tipuri de violență sexuală, persecuție pe motive politice, religioase, rasiale și de gen, strămutarea forțată a populației, dispariția forțată a persoanelor și actul inuman de provocare voită a foametei îndelungate; întrucât aceste crime împotriva umanității sunt comise în prezent în RPDC deoarece politicile, instituțiile și practica de impunitate sunt în continuare prezente;

G.  întrucât, în raportul său, Comisia de anchetă a ajuns la concluzia că „atrocitățile cumplite” comise în trecut și în prezent împotriva sutelor de mii de prizonieri din lagărele de detenție „se asemuiesc ororilor carcerale instituite de statele totalitare în cursul secolului douăzeci”;

H.  întrucât în raport se demonstrează că în RPDC statul revendică un control absolut asupra tuturor aspectelor vieții cetățenilor și un monopol absolut asupra informației, asupra deplasărilor în interiorul și în exteriorul țării și asupra vieții sociale (sistemul de clase sociale Songbun);

I.  întrucât guvernul și-a extins actele de represiune și dincolo de granițele țării, practicând răpiri sistematice și refuzându-le dreptul la repatriere a peste 200 000 de persoane din alte țări, multe dintre care au devenit ulterior victime ale disparițiilor forțate;

J.  întrucât discriminarea și violențele împotriva femeilor sunt larg răspândite, incluzând sub formă de bătaie în public și violență sexuală comisă asupra femeilor de oficialități; întrucât femeile și fetițele se află sub amenințarea traficului și a muncii forțate de natură sexuală,

1.  ia act cu extremă îngrijorare de constatările Comisiei de anchetă a ONU și sprijină recomandările acesteia;

2.  repetă condamnarea sa fermă a represiunilor de stat exercitate în mod sistematic timp de un deceniu de prezentul și fostul Lider Suprem al RPDC și de administrație și solicită RPDC să pună capăt imediat încălcărilor grave, generalizate și sistematice ale drepturilor omului comise împotriva propriului popor;

3.  subliniază faptul că încălcările descrise, multe dintre care constituie crime împotriva umanității, sunt comise de mult prea mult timp sub privirea atentă a comunității internaționale și cheamă statele membre ale UE și toți membrii Adunării Generale a ONU să plaseze suferința populației nord-coreene în capul listei priorităților politice și să asigure aplicarea recomandărilor Comisiei de anchetă;

4.  este convins de faptul că a venit timpul unor măsuri concrete din partea comunității internaționale, care să pună capăt impunității făptașilor; solicită ca persoanele cel mai direct responsabile de crimele împotriva umanității comise în RPDC să fie trase la răspundere, să fie aduse în fața Curții Penale Internaționale și să facă obiectul unor sancțiuni specifice;

5.  solicită Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) să garanteze că aplicarea recomandărilor Comisiei de anchetă se află în permanență pe ordinea de zi a dialogurilor privind drepturile omului și a altor reuniuni cu țări terțe, în special a dialogurilor cu Rusia și China; solicită, de asemenea, SEAE și Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului să asigure informarea tuturor ambasadorilor SEAE cu privire la raportul Comisiei de anchetă, care trebuie să înțeleagă că au sarcina de a asigura sprijinul tuturor țărilor lumii pentru măsurile recomandate de Comisia de anchetă ce trebuie luate de Consiliul de Securitate al ONU;

6.  solicită guvernului RPDC să își respecte obligațiile care rezultă din acordurile în materie de drepturi ale omului la care această țară este parte și să coopereze pe deplin cu organizațiile umanitare, persoanele independente care monitorizează situația drepturilor omului și cu Raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului din RPDC, inclusiv asigurându-le accesul în țară;

7.  solicită SEAE și statelor membre să acorde sprijin Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului în ceea ce privește înființarea unor structuri speciale care să asigure stabilirea responsabilității pentru crimele comise prin colectarea constantă de dovezi și documentarea continuă;

8.  solicită RPDC să înceteze imediat și pentru totdeauna execuțiile publice și cele secrete și să abolească pedeapsa cu moartea; solicită, de asemenea, RPDC să pună capăt uciderilor extrajudiciare, disparițiilor forțate și pedepselor colective, să închidă toate lagărele de detenție, să elibereze deținuții politici și să le permită cetățenilor săi să se deplaseze liber, atât în interiorul, cât și în exteriorul țării; solicită RPDC să permită libertatea de exprimare și libertatea presei pentru mass-media națională și internațională și să permită cetățenilor săi accesul necenzurat la internet;

9.  îndeamnă guvernul din RPDC să transmită toate informațiile referitoare la resortisanții țărilor terțe despre care se presupune că au fost răpiți în ultimele decenii de agenți de stat ai Coreei de Nord și să returneze imediat în țările lor de origine persoanele răpite care se află încă în detenție;

10.  își exprimă preocuparea deosebită cu privire la gravitatea situației alimentare cu care se confruntă țara și la impactul acesteia asupra drepturilor economice, sociale și culturale ale populației; invită Comisia să își mențină programele de ajutor umanitar existente, precum și canalele de comunicare cu RPDC și să asigure furnizarea în condiții de siguranță a ajutorului către categoriile vizate ale populației; solicită autorităților din RPDC să asigure tuturor cetățenilor accesul la alimente și la asistență umanitară în funcție de nevoi, în conformitate cu principiile umanitare; solicită, de asemenea, RPDC să își investească resursele în îmbunătățirea condițiilor de viață îngrozitoare suferite de poporul său în locul dezvoltării în continuare a arsenalului militar și a programului nuclear;

11.  solicită tuturor membrilor ONU și, în special, Republicii Populare Chineze să vină în ajutorul cetățenilor nord-coreeni care reușesc să evadeze din țară, oferindu-le drept de ședere, protecție juridică și servicii de bază echivalente cu cele asigurate propriilor cetățeni și, în mod imperativ, să se abțină în toate circumstanțele de la orice formă de cooperare cu administrația din RPDC în ceea ce privește extrădarea sau repatrierea cetățenilor nord-coreeni;

12.  salută orice eventual proiect umanitar între cele două Corei, cum ar fi întâlnirile familiilor separate din Coreea de Sud și din Coreea de Nord, care este în măsură să reducă în mod concret suferința populației și invită ambele guverne să sporească numărul acestui tip de inițiative;

13.  solicită ONU, așa cum a propus Comisia de anchetă, să convoace o conferință politică la nivel înalt între părțile care au participat la războiul din Coreea, pentru a conveni asupra unui acord de pace final și asupra unei proceduri de intensificare a cooperării, cum a fost, de exemplu, Procesul de la Helsinki;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Guvernului RPDC, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, membrilor Comisiei ONU de anchetă cu privire la drepturile omului în RPDC, inclusiv raportorului special, Guvernului și Parlamentului Republicii Coreea, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse, Guvernului și Parlamentului Japoniei și Guvernului Republicii Populare Chineze.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2013)0096.
(2) JO C 264 E, 13.9.2013, p. 94.
(3) JO C 351 E, 2.12.2011, p. 132.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate