Seznam 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 204kWORD 36k
Úterý, 15. července 2014 - Štrasburk
Volba předsedy Komise
P8_TA(2014)0002

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. července 2014 o volbě předsedy Komise (2014/2058(INS))

Evropský parlament,

—  s ohledem na čl. 17 odst. 7 první pododstavec Smlouvy o Evropské unii,

—  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

—  s ohledem na prohlášení č. 11 připojené k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu,

—  s ohledem na rozhodnutí Evropské Rady 2014/414/EU ze dne 27. června 2014(1), které navrhuje Jean-Clauda Junckera jako kandidáta na předsedu Komise,

—  s ohledem na prohlášení a představení svých politických cílů učiněné Jean-Claudem Junckerem během plenárního zasedání dne 15. července 2014,

—  s ohledem na článek 117 jednacího řádu,

1.  volí Jean-Clauda Junckera jako předsedu Komise pro funkční období od 1. listopadu 2014 do 31. října 2019;

2.  pověřuje svého předsedu, aby požádal Radu a Jean-Clauda Junckera, aby po vzájemné dohodě navrhli kandidáty na členy Komise;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě a Radě a nově zvolenému předsedovi Komise.

(1) Úř. věst. L 192, 1.7.2014, s. 52.

Právní upozornění - Ochrana soukromí