Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0170(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0001/2014

Předložené texty :

A8-0001/2014

Rozpravy :

PV 15/07/2014 - 13

Hlasování :

PV 16/07/2014 - 10.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0004

Přijaté texty
PDF 217kWORD 44k
Středa, 16. července 2014 - Štrasburk
Přijetí eura Litvou ke dni 1. ledna 2015 *
P8_TA(2014)0004A8-0001/2014

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. července 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o přijetí eura Litvou ke dni 1. ledna 2015 (COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2014)0324),

–  s ohledem na čl. 140 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0026/2014),

–  s ohledem na konvergenční zprávu Komise za rok 2014 (COM(2014)0326) a na konvergenční zprávu Evropské centrální banky z června 2014,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o rozšíření eurozóny(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. června 2007 o zlepšení způsobu konzultace Parlamentu v postupech týkajících se rozšíření eurozóny(2),

–  s ohledem na článek 100 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0001/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Litva se poprvé pokusila zavést euro v roce 2006; vzhledem k tomu, že dne 25. února 2013 se litevská vláda usnesla, že bude usilovat o přijetí eura k 1. lednu 2015, a že dne 17. dubna 2014 přijal litevský parlament (Seimas) velkou většinou hlasů zákon o přijetí eura Litvou;

B.  vzhledem k tomu, že právní podmínky k přijetí eura jsou stanoveny v článku 140 Smlouvy o fungování Evropské unie a v Protokolu č. 13 o konvergenčních kritériích, a vzhledem k tomu, že je třeba splnit následující čtyři konvergenční kritéria: dosažení vysokého stupně cenové stability, dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí, dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů Evropského měnového systému a stálost konvergence dosažené členským státem a jeho účasti v mechanismu směnných kurzů, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb;

C.  vzhledem k tomu, že během 7. volebního období Evropského parlamentu přijal Hospodářský a měnový výbor na schůzi konané dne 7. dubna 2014 zprávu o přijetí eura Litvou velkou většinou hlasů, v níž přijetí eura v této zemi podpořil;

D.  vzhledem k tomu, že podle konvergenční zprávy, kterou dne 4. června 2014 zveřejnila Evropská centrální banka, splňuje Litva všechna konvergenční kritéria;

E.  vzhledem k tomu, že euro je měnou Unie a že v zásadě všechny členské státy, které splňují konvergenční kritéria, jsou povinny euro přijmout a že z této povinnosti mají výjimku pouze Dánsko a Spojené království;

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  souhlasí s tím, aby Litva k 1. lednu 2015 přijala euro;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vítá skutečnost, že podle konvergenční zprávy Komise, která se vztahuje na období jednoho roku končící dubnem 2014, činila průměrná míra inflace v Litvě 0,6 %, čímž Litva splnila konvergenční kritérium týkající se cenové stability;

5.  vítá skutečnost, že podle konvergenční zprávy Komise za referenční rok 2013 činil rozpočtový schodek Litvy 2,1 % a míra zadlužení 39,4 % hrubého domácího produktu, čímž Litva splnila konvergenční kritérium týkající se dlouhodobě udržitelného stavu veřejných financí;

6.  vítá skutečnost, že podle konvergenční zprávy Komise nebyl během dvouletého posuzovacího období směnný kurz litevského litasu vůči euru vystaven žádným tlakům, a Litva tak splňuje konvergenční kritérium týkající se dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů Evropského měnového systému;

7.  vítá skutečnost, že podle konvergenční zprávy Komise v referenčním období od května 2013 do dubna 2014 dosahovaly dlouhodobé úrokové sazby průměrně 3,6 %, a že Litva tak splňuje konvergenční kritérium týkající se stálosti konvergence;

8.  vítá skutečnost, že podle konvergenční zprávy Komise jsou litevské právní předpisy zcela v souladu s povinností slučitelnosti podle článku 131 Smlouvy o fungování Evropské unie;

9.  v této souvislosti zejména vítá soulad zákona o litevské centrální bance (Lietuvos bankas) se zásadou nezávislosti centrálních bank stanovenou v článku 130 Smlouvy o fungování Evropské unie, která je ve stejné podobě obsažena v článku 7 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky;

10.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

11.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, Evropské centrální bance, Euroskupině a vládám členských států.

(1) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 249.
(2) Úř. věst. C 146 E , 12.6.2008, s. 251.

Právní upozornění - Ochrana soukromí